7-ми парламентарен мандат
Съвет на председателите на делегации
Делегации
6-ти парламентарен мандат
Съвет на председателите на делегации (6-и парламентарен мандат)
Делегации - Европа (6-и парламентарен мандат)
Делегации - страни извън Европа (6-и парламентарен мандат)
Разни
Търсене на документи
Бивши делегации
ЕС-Хърватия

Документи от пленарно заседаниеДокументи от пленарно заседание
Видео материали от пленарните дебатиВидео материали от пленарните дебати
ПредседателПредседател
Генерален секретариатГенерален секретариат
Очаквайте в комисиитеОчаквайте в комисиите
Think TankThink Tank

ЕС-Хърватия 

Членове

D-HR

ЕС-Хърватия

Хърватия

Информацията е архивирана на 1 юли 2013 г. и не се актуализира.


 
 
Gunnar, Hökmark :: Председател
  Kent, Johansson :: Заместник-председател
  Tanja, Fajon :: Заместник-председател
  Martina, Anderson :: Член
  Alfredo, Antoniozzi :: Член
  Franco, Bonanini :: Член
  Andrew Henry William, Brons :: Член
  Marije, Cornelissen :: Член
  Ildikó, Gáll-Pelcz :: Член
  Nadja, Hirsch :: Член
  Petra, Kammerevert :: Член
  Jaroslav, Paška :: Член
  Alojz, Peterle :: Член
  Bernd, Posselt :: Член
  Glenis, Willmott :: Член
  Zoltán, Bagó :: Заместник
  Tadeusz, Cymański :: Заместник
  Spyros, Danellis :: Заместник
  Lidia Joanna, Geringer de Oedenberg :: Заместник
  Ian, Hudghton :: Заместник
  Silvana, Koch-Mehrin :: Заместник
  Erminia, Mazzoni :: Заместник
  Doris, Pack :: Заместник
  Hubert, Pirker :: Заместник
  Catherine, Stihler :: Заместник
  Giommaria, Uggias :: Заместник
  Pilar, del Castillo Vera :: Заместник