7. volební období
Konference předsedů delegací
Delegace
6. volební období
Konference předsedů delegací (6. volební období)
Evropské delegace (6. volební období)
Neevropské delegace (6. volební období)
Ostatní
Vyhledávání dokumentů
Dřívější delegace
EU-Chorvatsko

Dokumenty z plenárního zasedáníDokumenty z plenárního zasedání
Videozáznamy plenárních jednáníVideozáznamy plenárních jednání
PředsedaPředseda
Generální tajemníkGenerální tajemník
Nadcházející události ve výborechNadcházející události ve výborech
Think TankThink Tank

EU-Chorvatsko 

Členové

D-HR

EU-Chorvatsko

Chorvatsko

Tyto údaje byly dne 1. července 2013 archivovány a nejsou dále aktualizovány.


 
 
Gunnar, Hökmark :: Předseda
  Kent, Johansson :: Místopředseda
  Tanja, Fajon :: Místopředsedkyně
  Martina, Anderson :: Členka
  Alfredo, Antoniozzi :: Člen
  Franco, Bonanini :: Člen
  Andrew Henry William, Brons :: Člen
  Marije, Cornelissen :: Členka
  Ildikó, Gáll-Pelcz :: Členka
  Nadja, Hirsch :: Členka
  Petra, Kammerevert :: Členka
  Jaroslav, Paška :: Člen
  Alojz, Peterle :: Člen
  Bernd, Posselt :: Člen
  Glenis, Willmott :: Členka
  Zoltán, Bagó :: Náhradník
  Tadeusz, Cymański :: Náhradník
  Spyros, Danellis :: Náhradník
  Lidia Joanna, Geringer de Oedenberg :: Náhradnice
  Ian, Hudghton :: Náhradník
  Silvana, Koch-Mehrin :: Náhradnice
  Erminia, Mazzoni :: Náhradnice
  Doris, Pack :: Náhradnice
  Hubert, Pirker :: Náhradník
  Catherine, Stihler :: Náhradnice
  Giommaria, Uggias :: Náhradník
  Pilar, del Castillo Vera :: Náhradnice