7de zittingsperiode
Conferentie van delegatievoorzitters
Delegaties
6de zittingsperiode
Conferentie van delegatievoorzitters (6de zittingsperiode)
Delegaties voor de Europese landen (6de zittingsperiode)
Delegaties voor de niet-Europese landen (6de zittingsperiode)
Diversen
Documenten zoeken
Voormalige delegaties
EU-Kroatië

Documenten uit de plenaire vergaderingDocumenten uit de plenaire vergadering
Video''s van plenaire debattenVideo''s van plenaire debatten
De VoorzitterDe Voorzitter
Secretaris-generaalSecretaris-generaal
Binnenkort in de commissiesBinnenkort in de commissies
Think TankThink Tank

EU-Kroatië 

Leden

D-HR

EU-Kroatië

Kroatië

Deze gegevens zijn op 1 juli 2013 gearchiveerd en worden niet meer bijgewerkt.


 
 
Gunnar, Hökmark :: Voorzitter
  Kent, Johansson :: Ondervoorzitter
  Tanja, Fajon :: Ondervoorzitter
  Martina, Anderson :: Lid
  Alfredo, Antoniozzi :: Lid
  Franco, Bonanini :: Lid
  Andrew Henry William, Brons :: Lid
  Marije, Cornelissen :: Lid
  Ildikó, Gáll-Pelcz :: Lid
  Nadja, Hirsch :: Lid
  Petra, Kammerevert :: Lid
  Jaroslav, Paška :: Lid
  Alojz, Peterle :: Lid
  Bernd, Posselt :: Lid
  Glenis, Willmott :: Lid
  Zoltán, Bagó :: Plaatsvervanger
  Tadeusz, Cymański :: Plaatsvervanger
  Spyros, Danellis :: Plaatsvervanger
  Lidia Joanna, Geringer de Oedenberg :: Plaatsvervanger
  Ian, Hudghton :: Plaatsvervanger
  Silvana, Koch-Mehrin :: Plaatsvervanger
  Erminia, Mazzoni :: Plaatsvervanger
  Doris, Pack :: Plaatsvervanger
  Hubert, Pirker :: Plaatsvervanger
  Catherine, Stihler :: Plaatsvervanger
  Giommaria, Uggias :: Plaatsvervanger
  Pilar, del Castillo Vera :: Plaatsvervanger