7-ми парламентарен мандат
Съвет на председателите на делегации
Делегации
6-ти парламентарен мандат
Съвет на председателите на делегации (6-и парламентарен мандат)
Делегации - Европа (6-и парламентарен мандат)
Делегации - страни извън Европа (6-и парламентарен мандат)
Разни
Търсене на документи
Бивши делегации
ЕС-Хърватия

Документи от пленарно заседаниеДокументи от пленарно заседание
Видео материали от пленарните дебатиВидео материали от пленарните дебати
ПредседателПредседател
Генерален секретариатГенерален секретариат
Очаквайте в комисиитеОчаквайте в комисиите
Think TankThink Tank

Делегации 

Former delegations

Архивите на делегациите съдържат документи, свързани с дейността на делегации за страни от Европа и страни извън Европа, които обхващат част от петия парламентарен мандат (1999-2004 г.) и настоящия мандат (от 2004 г.).

Архивите на делегациите за страни от Европа съдържат документи, свързани с дейностите от 2000 г. насам и се архивират в съответствие с последните разширявания.

Страниците на делегациите за страните извън Европа съдържат документи, свързани с настоящия парламентарен мандат, и известна информация за дейностите в предишните мандати.