7. volební období
Konference předsedů delegací
Delegace
6. volební období
Konference předsedů delegací (6. volební období)
Evropské delegace (6. volební období)
Neevropské delegace (6. volební období)
Ostatní
Vyhledávání dokumentů
Dřívější delegace
EU-Chorvatsko

Dokumenty z plenárního zasedáníDokumenty z plenárního zasedání
Videozáznamy plenárních jednáníVideozáznamy plenárních jednání
PředsedaPředseda
Generální tajemníkGenerální tajemník
Nadcházející události ve výborechNadcházející události ve výborech
Think TankThink Tank

Ostatní 
D-HR

EU-Chorvatsko

Chorvatsko

Tyto údaje byly dne 1. července 2013 archivovány a nejsou dále aktualizovány.


Prezentace a pravomoci

Dne 29. října 2001 uzavřela Evropská společenství a členské státy v Lucemburku Dohodu o stabilizaci a přidružení s Chorvatskem.

Touto dohodou se signatářské strany zavazují, že během přechodného období docílí formálního přidružení s EU. Proces stabilizace a přidružení, zahájený v roce 1999 ke konci kosovského konfliktu, je hlavním příspěvkem EU k politické a hospodářské obnově zemí západního Balkánu, jehož cílem je jejich začlenění, v přiměřené době, do EU.

Dříve, než dohoda o stabilizaci a přidružení vstoupila v platnost (1. února 2005), rozhodl se Evropský parlament dne 10. března 2004 a 14. září 2004 ustavit u příležitosti zahájení 6. volebního období delegaci ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko. Článek 9 dohody o stabilizaci a přidružení totiž uvádí, že: „politický dialog na parlamentní úrovni bude probíhat v rámci Parlamentního výboru stabilizace a přidružení…“.
Chorvatsko formálně požádalo o členství v Evropské unii v únoru 2003. Poté, co Komise vydala kladné stanovisko, a po jednohlasném rozhodnutí Rady pro obecné záležitosti v Lucemburku (3. října 2005) byla s Chorvatskem v říjnu 2005 zahájena jednání o přistoupení.
Smíšený parlamentní výbor EU-Chorvatsko je složen ze stejného počtu poslanců Evropského parlamentu a chorvatského parlamentu (Sabor). Setkává se dvakrát ročně, jednou v Chorvatsku a jednou v jednom z pracovních míst Evropského parlamentu. Stávající praxe je taková, že na setkáních smíšeného parlamentního výboru vystupují zástupci chorvatské vlády, úřadujícího předsednictví EU a Komise.

Sections
Členové
Twin delegation
General documents