7. parlamentarni saziv
Konferencija predsjednika izaslanstva
Izaslanstva
6. parlamentarni saziv
Šesti saziv Konferencije predsjednika izaslanstava
Šesti saziv europskih izaslanstava
Šesti saziv izvaneuropskih izaslanstava
Miscellaneous
Pretraživanje dokumenata
Bivša izaslanstva
EU – Hrvatska

Dokumenti s plenarne sjedniceDokumenti s plenarne sjednice
Videosnimke rasprava s plenarne sjedniceVideosnimke rasprava s plenarne sjednice
PredsjednikPredsjednik
Glavni tajnikGlavni tajnik
Uskoro u odborimaUskoro u odborima
Think TankThink Tank

Izaslanstva 

Bivša izaslanstva

Arhiv Izaslanstava sadrži dokumente koji se odnose na aktivnosti EUROPSKIH i NE-EUROPSKIH izaslanstava te obuhvaća dio petog parlamentarnog saziva (1999. – 2004.) i trenutni saziv (od 2004.).

Arhiv EUROPSKIH izaslanstava sadrži dokumente koji obuhvaćaju aktivnosti od 2000. godine te su arhivirani u skladu s nedavnim proširenjima.

Arhiv NE-EUROPSKIH izaslanstava sadrži dokumente koji se odnose na trenutni parlamentarni saziv i neke informacije o aktivnostima iz prethodnih saziva.