7de zittingsperiode
Conferentie van delegatievoorzitters
Delegaties
6de zittingsperiode
Conferentie van delegatievoorzitters (6de zittingsperiode)
Delegaties voor de Europese landen (6de zittingsperiode)
Delegaties voor de niet-Europese landen (6de zittingsperiode)
Diversen
Documenten zoeken
Voormalige delegaties
EU-Kroatië

Documenten uit de plenaire vergaderingDocumenten uit de plenaire vergadering
Video''s van plenaire debattenVideo''s van plenaire debatten
De VoorzitterDe Voorzitter
Secretaris-generaalSecretaris-generaal
Binnenkort in de commissiesBinnenkort in de commissies
Think TankThink Tank

Diversen 
D-HR

EU-Kroatië

Kroatië

Deze gegevens zijn op 1 juli 2013 gearchiveerd en worden niet meer bijgewerkt.


Presentatie en bevoegdheden

Op 29 oktober 2001 hebben de Europese Gemeenschap en haar lidstaten in Luxemburg een stabilisatie- en associatieovereenkomst gesloten met Kroatië.

De ondertekenaars van een SAO verbinden zich ertoe gedurende een overgangsperiode een formele associatie met de EU aan te gaan. Het stabilisatie- en associatieproces is in 1999 aan het einde van het conflict in Kosovo in gang gezet en vormt de belangrijkste bijdrage van de EU aan het politieke en economische herstel van de westelijke Balkanstaten, die op termijn moet uitmonden in EU-lidmaatschap.

Nog voor de inwerkingtreding van de SAO (1 februari 2005) heeft het Europees Parlement op 10 maart 2004 en op 14 september 2004 besloten een delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie (GPC) EU-Kroatië op te richten ter gelegenheid van de inauguratie van de zesde zittingsperiode. In artikel 9 van de SOA staat het volgende: "Op parlementair niveau vindt de politieke dialoog plaats in het kader van het (...) Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité."
Kroatië heeft in februari 2003 een officiële aanvraag ingediend voor lidmaatschap van de Europese Unie. Na een positief oordeel van de Commissie en een unaniem besluit van de Raad Algemene Zaken in Luxemburg (3 oktober 2005) zijn in oktober 2005 toetredingsonderhandelingen geopend met Kroatië.
De GPC EU-Kroatië bestaat uit een gelijk aantal leden van het EP en het Kroatische Parlement (Sabor). Zij komt twee keer per jaar bijeen: eenmaal in Kroatië en eenmaal in een van de vestigingsplaatsen van het Europees Parlement. Volgens de huidige gangbare praktijk wordt vertegenwoordigers van de Kroatische regering, het fungerend voorzitterschap van de Raad en de Commissie verzocht de vergaderingen van de GPC toe te spreken.

Sections
Leden
Twin delegation
General documents