Опознайте пленарната зала

Как е организирана пленарната зала? Снимка на пленарната зала

Имате въпроси за организацията на пленарната зала по време на заседанията?

Тази интерактивна анимация е специално за вас!

Поставете курсора върху всяка зона на пленарната зала, за да видите каква е нейната функция: от председателя до устните преводачи, през политическите групи и трибуните за гражданите – всичко ще Ви стане ясно!

Планове на местата в пленарната зала

Интерактивна пленарна зала

По време на пленарните заседания всички 751 членове на Европейския парламент се събират в пленарните зали в Страсбург и Брюксел.

Местата на членовете на ЕП зависят от тяхната политическа група. Онези от тях, които не членуват в политическа група, заседават като независими членове.

Има два плана на местата в пленарната зала – един за Страсбург и един за Брюксел. Те се актуализират за всяка месечна сесия.

Приоритетни информация и документи

 • Agenda for the sittings of 16-19 September 2019 (Strasbourg)

  17-09-2019 12:05
  Виж
 • Deadlines for the September part-session (Strasbourg)

  16-09-2019 21:00
  Виж документа
 • Final draft agenda for the sittings of 9 and 10 October 2019 (Brussels)

  19-09-2019 15:00
  Виж
 • Deadlines for the October I part-session (Brussels)

  19-09-2019 13:00
  Виж документа
 • JURI, TRAN and EMPL corrigenda (approved)

  17-09-2019 18:30
  Виж
 • Draft agenda for the sittings of 21-24 October 2019 (Strasbourg)

  19-09-2019 15:00
  Виж
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  30-07-2019 11:50
  Виж