Опознайте пленарната зала

Как е организирана пленарната зала? Снимка на пленарната зала

Имате въпроси за организацията на пленарната зала по време на заседанията?

Тази интерактивна анимация е специално за вас!

Поставете курсора върху всяка зона на пленарната зала, за да видите каква е нейната функция: от председателя до устните преводачи, през политическите групи и трибуните за гражданите – всичко ще Ви стане ясно!

Планове на местата в пленарната зала

Интерактивна пленарна зала

По време на пленарните заседания всички 751 членове на Европейския парламент се събират в пленарните зали в Страсбург и Брюксел.

Местата на членовете на ЕП зависят от тяхната политическа група. Онези от тях, които не членуват в политическа група, заседават като независими членове.

Има два плана на местата в пленарната зала – един за Страсбург и един за Брюксел. Те се актуализират за всяка месечна сесия.

Приоритетни информация и документи

 • Draft agenda for the sittings of 11-14 March 2019 (Strasbourg)

  14-02-2019 13:45
  Виж
 • Deadlines for the March I part-session (Strasbourg)

  15-02-2019 13:00
  Виж документа
 • Calendar of part-sessions for 2020

  13-02-2019 18:30
  Виж документа
 • Decision of the LIBE committee to enter into interinstitutional negotiations (updated on Thursday 14 February 2019)

  14-02-2019 09:15
  Виж
 • Recommendations of the INTA and ECON committees for decisions to raise no objections to delegated acts (approved on Tuesday 12 February 2019)

  13-02-2018 15:00
  Виж
 • Decisions of several committees to enter into interinstitutional negotiations (updated on Friday 1 February 2019)

  01-02-2019 10:00
  Виж
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  28-11-2017 10:30
  Виж
 • Information booklet on the general revision of the Rules of Procedure

  27-02-2017 16:00
  Виж