Опознайте пленарната зала

Как е организирана пленарната зала? Снимка на пленарната зала

Имате въпроси за организацията на пленарната зала по време на заседанията?

Тази интерактивна анимация е специално за вас!

Поставете курсора върху всяка зона на пленарната зала, за да видите каква е нейната функция: от председателя до устните преводачи, през политическите групи и трибуните за гражданите – всичко ще Ви стане ясно!

Планове на местата в пленарната зала

Интерактивна пленарна зала

По време на пленарните заседания всички 751 членове на Европейския парламент се събират в пленарните зали в Страсбург и Брюксел.

Местата на членовете на ЕП зависят от тяхната политическа група. Онези от тях, които не членуват в политическа група, заседават като независими членове.

Има два плана на местата в пленарната зала – един за Страсбург и един за Брюксел. Те се актуализират за всяка месечна сесия.

Приоритетни информация и документи

 • Proposal for the calendar of part-sessions for the 2021 and 2022 parliamentary years (announced on Thursday 16 January)

  16-01-2020 15:10
  Виж документа
 • Final draft agenda for the sittings of 29-30 January 2020 (Brussels)

  21-01-2020 16:00
  Виж
 • Deadlines for the January II part-session (Brussels)

  24-01-2020 10:00
  Виж документа
 • Draft Agenda for the sittings of 10-13 February 2020 (Strasbourg)

  24-01-2020 10:45
  Виж
 • Deadlines for the February part-session (Strasbourg)

  24-01-2020 10:00
  Виж документа
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  30-10-2019 15:45
  Виж