Понеделник, 13 Януари 2020 г. - Четвъртък, 16 Януари 2020 г.

Страсбург

Понеделник, 13 Януари 2020 г.


Вторник, 14 Януари 2020 г.


Сряда, 15 Януари 2020 г.


Четвъртък, 16 Януари 2020 г.

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 202 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.