На живо

от 29 до 30 януари 2020 г. / / Брюксел

Сряда, 29 Януари 2020 г. - Четвъртък, 30 Януари 2020 г.

Брюксел

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ДОКЛАД относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган

24-01-2020 A9-0008/2020 2020/0901(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [appoint.]

ДОКЛАД относно предложението за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

27-01-2020 A9-0009/2020 2020/0902(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [appoint.]

ДОКЛАД относно предложението за назначаване на заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране

27-01-2020 A9-0010/2020 2020/0904(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [appoint.]

ДОКЛАД относно предложението за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

27-01-2020 A9-0011/2020 2020/0903(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [appoint.]

ДОКЛАД относно проверката на пълномощия

28-01-2020 A9-0015/2020 2019/2180(REG)
JURI

Lucy NETHSINGHA

Списък на гласуванията :   [REG]

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с измененията към докладите

Доклади

Докладите се приемат от парламентарните комисии по предложение на докладчик, избран от водещата комисия.
Предложенията за резолюции, съдържащи се в тях, се разглеждат на пленарно заседание и ако бъдат приети, ще бъдат поместени в "Приети текстове”.