Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Follow-up questions on the outbreak of the coronavirus in China

Priority question for written answer P-000459/2020
to the Commission
Rule 138
Esther de Lange

27-01-2020 P-000459/2020

  EU preparedness in the face of the outbreak of the new Chinese coronavirus

Priority question for written answer P-000392/2020
to the Commission
Rule 138
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro

23-01-2020 P-000392/2020

  Retroactive legislation resulting in the removal of administrators serving on the Greek Competition Commission

Priority question for written answer P-000386/2020
to the Commission
Rule 138
Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Alexis Georgoulis

23-01-2020 P-000386/2020

  Statement by Commissioner Hahn on Germany’s GDP growth through the EU’s internal market

Priority question for written answer P-000385/2020
to the Commission
Rule 138
Sven Schulze

23-01-2020 P-000385/2020

  Development of a unified EU brain health strategy

Priority question for written answer P-000376/2020
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont, Mick Wallace, Grace O'Sullivan, Rory Palmer, Tomislav Sokol, Frances Fitzgerald, Jarosław Duda, Jerzy Buzek, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Sirpa Pietikäinen, Tilly Metz, Frédérique Ries, Miriam Dalli, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Ewa Kopacz

23-01-2020 P-000376/2020

  Limits on the use of cash in Italy

Priority question for written answer P-000369/2020
to the Commission
Rule 138
Antonio Maria Rinaldi

23-01-2020 P-000369/2020

Nová komplexní strategie EU-Afrika

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000007/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Tomas Tobé
za Výbor pro rozvoj

23-01-2020 O-000007/2020

  Deforestation in Colombia

Priority question for written answer P-000343/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

22-01-2020 P-000343/2020

  Overflights of conflict zones

Priority question for written answer P-000336/2020
to the Commission
Rule 138
Tom Berendsen

22-01-2020 P-000336/2020

Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000006/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Evelyn Regner
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

22-01-2020 O-000006/2020

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)