Pondělí 13. ledna 2020 - Čtvrtek 16. ledna 2020

Štrasburk

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

ZPRÁVA o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2018

18-11-2019 A9-0032/2019 2019/2134(INI)
PETI

Peter JAHR

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

ZPRÁVA o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti – výroční zpráva za rok 2018

11-12-2019 A9-0051/2019 2019/2125(INI)
AFET

Isabel WISELER-LIMA

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

ZPRÁVA o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

11-12-2019 A9-0052/2019 2019/2135(INI)
AFET

Arnaud DANJEAN

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

ZPRÁVA o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

18-12-2019 A9-0054/2019 2019/2136(INI)
AFET

David McALLISTER

seznam hlasování :  FINAL VERSION/2 [init.]

Vyhledávání

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty

Seznam pozměňovacích návrhů ke zprávám

Zprávy

Zprávy přijímají parlamentní výbory na základě návrhu zpravodaje, kterého jmenuje příslušný výbor.
Návrhy usnesení, jež obsahují, jsou projednávány na plenárním zasedání, a pokud jsou přijaty, stanou se součástí přijatých textů.