BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 2019/2129(INI)
ECON

Costas MAVRIDES

BETÆNKNING om valgs prøvelse

28-01-2020 A9-0015/2020 2019/2180(REG)
JURI

Lucy NETHSINGHA

ÆNDRINGSFORSLAG

BETÆNKNING om forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

27-01-2020 A9-0011/2020 2020/0903(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

BETÆNKNING om forslag om udnævnelse af næstformanden for Den Fælles Afviklingsinstans

27-01-2020 A9-0010/2020 2020/0904(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

BETÆNKNING om forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

27-01-2020 A9-0009/2020 2020/0902(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Kontakt

Prioriterede oplysninger og dokumenter

Lister over ændringsforslag til betænkninger

Betænkninger

Betænkninger vedtages af de parlamentariske udvalg på forslag af en ordfører, som udnævnes af det kompetente udvalg
Forslag til de beslutninger, som de indeholder, behandles af plenarforsamlingen og opføres, efterhånden som de vedtages, under vedtagne dokumenter.