Mandag den 16. december 2019 - Torsdag den 19. december 2019

Strasbourg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

BETÆNKNING om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed - årsberetning 2018

18-11-2019 A9-0032/2019 2019/2134(INI)
PETI

Peter JAHR

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

06-12-2019 A9-0045/2019 2019/0192(COD)
INTA

Luisa REGIMENTI

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [***I]

BETÆNKNING om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

06-12-2019 A9-0046/2019 2019/0818(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [appoint.]

Søg

Kontakt

Prioriterede oplysninger og dokumenter

Lister over ændringsforslag til betænkninger

Betænkninger

Betænkninger vedtages af de parlamentariske udvalg på forslag af en ordfører, som udnævnes af det kompetente udvalg
Forslag til de beslutninger, som de indeholder, behandles af plenarforsamlingen og opføres, efterhånden som de vedtages, under vedtagne dokumenter.