Αναζήτηση

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 Στρασβούργο

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 Βρυξέλλες

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 - Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 Στρασβούργο

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 - Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 Βρυξέλλες

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 Στρασβούργο

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 - Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 Στρασβούργο

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά (ΣΠ) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας και περιέχουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τα ονόματα των αγορητών (άρθρο 202 του Κανονισμού). Τα ΣΠ κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.