Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Στρασβούργο

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020


Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020


Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020


Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.