Ζωντανά

από 29 έως 30 Ιανουαρίου 2020 / / Βρυξέλλες

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Βρυξέλλες

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

DELEGATED_ACTS

EQUAL_OPPS

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

22-01-2020 B9-0069/2020

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

22-01-2020 B9-0073/2020
 •  
 •  
 •  
 •  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

22-01-2020 B9-0083/2020

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας (ID)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

22-01-2020 B9-0084/2020

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE/NGL)

INDIA

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον ινδικό νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019

22-01-2020 B9-0077/2020

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S&D)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον ινδικό νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019

22-01-2020 B9-0078/2020

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) (PPE)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον ινδικό νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019

22-01-2020 B9-0079/2020

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE/NGL)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον ινδικό νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019

22-01-2020 B9-0080/2020

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (Verts/ALE)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον ινδικό νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019

22-01-2020 B9-0081/2020

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον ινδικό νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019

22-01-2020 B9-0082/2020

Ομάδα Renew Europe (Renew)

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on India’s Citizenship (Amendment) Act, 2019

28-01-2020 RC-B9-0077/2020
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TELECOMMUNICATION

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

22-01-2020 B9-0070/2020

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) (PPE)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

22-01-2020 B9-0072/2020

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S&D)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

22-01-2020 B9-0074/2020

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (Verts/ALE)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

22-01-2020 B9-0076/2020

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE/NGL)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

22-01-2020 B9-0085/2020

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

27-01-2020 RC-B9-0070/2020
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Κατάλογος προτάσεων ψηφίσματος και τροπολογιών

Προτάσεις ψηφίσματος που τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια

Στην ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου αναφέρεται εάν μετά τις δηλώσεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 132 του Κανονισμού) και τις προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή (άρθρο 136 του Κανονισμού) θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί πρότασης ψηφίσματος. Οι συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού), μεταξύ άλλων, μπορούν να περατωθούν με ψήφισμα. Τα κείμενα αυτά κατά κανόνα κατατίθενται από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή βουλευτές των οποίων ο αριθμός αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο.