Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Στρασβούργο

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2018

18-11-2019 A9-0032/2019 2019/2134(INI)
PETI

Peter JAHR

Κατάλογος ψηφοφοριών :  FINAL VERSION [init.]

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας – ετήσια έκθεση

11-12-2019 A9-0052/2019 2019/2135(INI)
AFET

Arnaud DANJEAN

Κατάλογος ψηφοφοριών :  FINAL VERSION [init.]

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση

18-12-2019 A9-0054/2019 2019/2136(INI)
AFET

David McALLISTER

Κατάλογος ψηφοφοριών :  FINAL VERSION/2 [init.]

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Κατάλογος των τροπολογιών στις εκθέσεις

Εκθέσεις

Οι εκθέσεις εγκρίνονται από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές με βάση την πρόταση ενός εισηγητή που ορίζεται από την αρμόδια επιτροπή.
Οι προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται σε αυτές εξετάζονται από την ολομέλεια και, εφόσον εγκριθούν, συμπεριλαμβάνονται στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν.