RAPORT mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

09-12-2019 A9-0049/2019 2019/0817(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

RAPORT mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

06-12-2019 A9-0046/2019 2019/0818(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Raportite muudatusettepanekute loetelu

Raportid

Vastutava komisjoni poolt nimetatud raportööri ettepanekul võtavad raporteid vastu parlamendikomisjonid.
Resolutsiooni ettepanekud, mida raportid sisaldavad, vaadatakse läbi täiskogul ning vastuvõetud tekstid avaldatakse vastuvõetud tekstide leheküljel.