Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Nigeeria ja eelkõige hiljutised terrorirünnakud

15-01-2020 RC-B9-0056/2020
MUUDATUSED

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Burundi, eelkõige väljendusvabaduse kohta

15-01-2020 RC-B9-0054/2020

  MOTION FOR A RESOLUTION on Burundi, notably freedom of expression

13-01-2020 B9-0066/2020

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria, notably the recent terrorist attacks

13-01-2020 B9-0065/2020

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria, notably the recent terrorist attacks

13-01-2020 B9-0064/2020

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria, notably the recent terrorist attacks

13-01-2020 B9-0063/2020

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria, notably the recent terrorist attacks

13-01-2020 B9-0062/2020

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Resolutsiooni ettepanekute ja muudatusettepanekute loetelu

Täiskogu istungil hääletusele pandavad resolutsiooni ettepanekud

Osaistungjärgu päevakorras on märgitud, kas nõukogu, komisjoni või Euroopa Ülemkogu avaldustele (kodukorra artikkel 132) ning nõukogule ja komisjonile esitatavatele suuliselt vastatavatele küsimustele (kodukorra artikkel 136) järgneb hääletus resolutsiooni ettepaneku üle. Resolutsiooni võib koostada ka inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutelude alusel (kodukorra artikkel 144). Sellise teksti esitab tavapäraselt parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid.