Suora lähetys

13. – 14. marraskuuta 2019 / / Bryssel

Keskiviikko 13. marraskuuta 2019 - Torstai 14. marraskuuta 2019

Bryssel

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

08-11-2019 A9-0021/2019 2019/2114(BUD)
BUDG

José Manuel FERNANDES

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [budget]

Haku

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat

Tarkistukset mietintöihin

Mietinnöt

Parlamentin valiokunnat hyväksyvät mietintöjä asiasta vastaavan valiokunnan nimeämän esittelijän ehdotuksesta.
Täysistunto tarkastelee mietintöihin sisältyviä päätöslauselmaesityksiä, ja jos nämä päätöslauselmaesitykset hyväksytään, ne sisältyvät hyväksyttyihin teksteihin.