Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the Republic of Guinea, notably violence towards protestors

12-02-2020 RC-B9-0104/2020

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on child labour in mines in Madagascar

12-02-2020 RC-B9-0102/2020

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les libertés religieuses au Monténégro

12-02-2020 B9-0115/2020

  MOTION FOR A RESOLUTION on Guinea-Conakry, notably violence towards protesters

10-02-2020 B9-0113/2020

NB: Is sa teanga bhunaidh amháin atá fáil ar an tairiscint i gcomhair rúin seo.

  MOTION FOR A RESOLUTION on Child labour in mines in Madagascar

10-02-2020 B9-0112/2020

NB: Is sa teanga bhunaidh amháin atá fáil ar an tairiscint i gcomhair rúin seo.

  MOTION FOR A RESOLUTION on Guinea Conakry, notably violence towards protesters

10-02-2020 B9-0111/2020

NB: Is sa teanga bhunaidh amháin atá fáil ar an tairiscint i gcomhair rúin seo.

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur Guinée Conakry, notamment la violence contre les manifestants

10-02-2020 B9-0110/2020

NB: Is sa teanga bhunaidh amháin atá fáil ar an tairiscint i gcomhair rúin seo.

  MOTION FOR A RESOLUTION on Child labour in mines in Madagascar

10-02-2020 B9-0109/2020

NB: Is sa teanga bhunaidh amháin atá fáil ar an tairiscint i gcomhair rúin seo.

Teagmháil

Eolas agus doiciméid tosaíochta

Liosta tairiscintí i gcomhair rúin agus leasuithe

Vótáil ar thairiscintí i gcomhair rún sa seisiún iomlánach

Tugtar léiriú i gclár oibre an pháirtseisiúin i dtaobh an dtiocfaidh vóta ar thairiscint i gcomhair rúin tar éis ráitis ón gComhairle, ón gCoimisiún nó ón gComhairle Eorpach (Riail 132 agus ceisteanna ó bhéal chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún (Riail 136. Díospóireachtaí ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta (Riail 144, i measc nithe eile, is féidir iad a thabhairt chun deiridh le rún. De ghnáth, is coiste, grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad a chuireann na téacsanna sin síos.