Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

  Combating smart-tachograph fraud

Question for written answer P-002717/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

  Continued operations in the Turów lignite mine

Question for written answer P-002703/2019
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

Stanje šuma u EU-u

Pitanje za usmeni odgovor O-000027/2019
upućeno Komisiji
članak 136
Herbert Dorfmann, Peter Liese
u ime Kluba PPE

09-09-2019 O-000027/2019

Patentibilnost biljaka i ključni biološki procesi

Pitanje za usmeni odgovor O-000026/2019
upućeno Komisiji
članak 136
Norbert Lins
u ime Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

09-09-2019 O-000026/2019

Traganje i spašavanje na Sredozemlju

Pitanje za usmeni odgovor O-000025/2019
upućeno Komisiji
članak 136
Juan Fernando López Aguilar
u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

09-09-2019 O-000025/2019

Traganje i spašavanje na Sredozemlju

Pitanje za usmeni odgovor O-000024/2019
upućena Vijeću
članak 136
Juan Fernando López Aguilar
u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

09-09-2019 O-000024/2019

  Problems with driving schools applying VAT

Question for written answer P-002676/2019
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

06-09-2019 P-002676/2019

  Operation Sophia

Question for written answer P-002656/2019
to the Commission
Rule 138
Miriam Dalli (S&D)

05-09-2019 P-002656/2019

Kontakt

Parlamentarna pitanja

Parlamentarna pitanja su pitanja upucena zastupnicima Europskog parlamenta i drugim institucijama i tijelima Europske unije. Ona cine instrument izravnog parlamentarnog nadzora nad drugim institucijama i tijelima EU-a.
Razlikujemo tri kategorije parlamentarnih pitanja:

  • pitanja za usmeni odgovor, koja se razmatraju tijekom plenarnih sjednica i uvrštena su u dnevni red, a njih može, ali ne mora slijediti donošenje rezolucije ( clanak 136.)
  • pitanja za "vrijeme za pitanja", koja se postavljaju tijekom termina odredenih za tu svrhu tijekom plenarnih sjednica ( clanak 137.)
  • pitanja za pisani odgovor, koja se postavljaju u pisanom obliku uz zahtjev za pisani odgovor ( clanak 138.)