Stanje šuma u EU-u

Pitanje za usmeni odgovor O-000027/2019
upućeno Komisiji
članak 136
Herbert Dorfmann, Peter Liese
u ime Kluba PPE

09-09-2019 O-000027/2019

Patentibilnost biljaka i ključni biološki procesi

Pitanje za usmeni odgovor O-000026/2019
upućeno Komisiji
članak 136
Norbert Lins
u ime Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

09-09-2019 O-000026/2019

Traganje i spašavanje na Sredozemlju

Pitanje za usmeni odgovor O-000025/2019
upućeno Komisiji
članak 136
Juan Fernando López Aguilar
u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

09-09-2019 O-000025/2019

Traganje i spašavanje na Sredozemlju

Pitanje za usmeni odgovor O-000024/2019
upućena Vijeću
članak 136
Juan Fernando López Aguilar
u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

09-09-2019 O-000024/2019

Kontakt

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom

Pitanja može postaviti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu (38), a mogu se uputiti Vijeću, Komisiji ili potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda sjednice.

Članak 132. stavci od 2. do 5. u vezi s podnošenjem prijedloga rezolucija i glasovanjem o njima primjenjuju se mutatis mutandis.