Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

  Combating smart-tachograph fraud

Question for written answer P-002717/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

  Continued operations in the Turów lignite mine

Question for written answer P-002703/2019
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

  Problems with driving schools applying VAT

Question for written answer P-002676/2019
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

06-09-2019 P-002676/2019

  Operation Sophia

Question for written answer P-002656/2019
to the Commission
Rule 138
Miriam Dalli (S&D)

05-09-2019 P-002656/2019

Nedosljednost između udjela energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije za 2005. koji je objavljen u Direktivi (EU) 2018/2001 i onoga koji je objavio Eurostat

Pitanje za pisani odgovor P-002650/2019
upućeno Komisiji
Članak 138.
Tonino Picula (S&D)

05-09-2019 P-002650/2019

  Implementation of the Network and Information Security Directive

Question for written answer P-002649/2019
to the Commission
Rule 138
Ivo Hristov (S&D)

05-09-2019 P-002649/2019

  VP/HR - Cuban civil society and Sakharov Prize

Question for written answer P-002637/2019
to the Commission
Rule 138
Leopoldo López Gil (PPE)

04-09-2019 P-002637/2019

  Google secretly feeding personal data to advertisers - GDPR compliance and the ongoing AdSense antitrust case

Question for written answer P-002634/2019
to the Commission
Rule 138
Carmen Avram (S&D)

04-09-2019 P-002634/2019

Kontakt

Pitanja za pisani odgovor

  • Pitanja kojima se traži pisani odgovor svi zastupnici, klubovi zastupnika ili parlamentarni odbori mogu postaviti predsjedniku Europskog vijeća, Vijeća, Komisije ili potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.
  • Na neprioritetna pitanja mora se odgovoriti u roku od šest tjedana nakon dostave pitanja dotičnoj instituciji.
  • Rok za odgovor na prioritetna pitanja je tri tjedna nakon dostave pitanja dotičnoj instituciji. Svaki zastupnik, klub zastupnika ili odbor svakog mjeseca mogu jedno od svojih pitanja proglasiti „prioritetnim pitanjem”.