Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

A Thomas Cook csoport csődjének hatása

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000033/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
a(z) PPE képviselőcsoport nevében

14-10-2019 O-000033/2019

A belső piac működése

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000032/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc

11-10-2019 O-000032/2019

  Eavesdropping and 5G telephony

Question for written answer P-003189/2019
to the Commission
Rule 138
Cornelia Ernst (GUE/NGL)

10-10-2019 P-003189/2019

  US tariffs on the wine sector

Question for written answer P-003181/2019
to the Commission
Rule 138
Irène Tolleret (Renew), Ulrike Müller (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Phil Bennion (Renew)

10-10-2019 P-003181/2019

  Representation on behalf of Oughterard anglers concerning the protection of salmonid species, including trout, from predatory pike

Question for written answer P-003171/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

09-10-2019 P-003171/2019

  EU support for the African amendment on dental amalgam

Question for written answer P-003161/2019
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

09-10-2019 P-003161/2019

  Possible distortion of competition through the granting of State aid in Upper Austria

Question for written answer P-003160/2019
to the Commission
Rule 138
Andreas Schieder (S&D)

09-10-2019 P-003160/2019

  Contingency measures in the US-EU trade war

Question for written answer P-003140/2019
to the Commission
Rule 138
Jordi Cañas (Renew)

08-10-2019 P-003140/2019

  Infringement case 2018/4076

Question for written answer P-003135/2019
to the Commission
Rule 138
Michal Wiezik (PPE)

07-10-2019 P-003135/2019

  Investigation in Bibbiano and illicit business relating to children

Question for written answer P-003130/2019
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

07-10-2019 P-003130/2019

Kapcsolat

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (136. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (137. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (138. cikk )