Trešdiena, 2020. gada 29. janvāris - Ceturtdiena, 2020. gada 30. janvāris

Briselē

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0009/2020 2020/0902(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of the Vice-Chair of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0010/2020 2020/0904(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0011/2020 2020/0903(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Meklēšana

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.