Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  EU preparedness in the face of the outbreak of the new Chinese coronavirus

Priority question for written answer P-000392/2020
to the Commission
Rule 138
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro

23-01-2020 P-000392/2020

  Retroactive legislation resulting in the removal of administrators serving on the Greek Competition Commission

Priority question for written answer P-000386/2020
to the Commission
Rule 138
Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Alexis Georgoulis

23-01-2020 P-000386/2020

  Statement by Commissioner Hahn on Germany’s GDP growth through the EU’s internal market

Priority question for written answer P-000385/2020
to the Commission
Rule 138
Sven Schulze

23-01-2020 P-000385/2020

  Limits on the use of cash in Italy

Priority question for written answer P-000369/2020
to the Commission
Rule 138
Antonio Maria Rinaldi

23-01-2020 P-000369/2020

  Deforestation in Colombia

Priority question for written answer P-000343/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

22-01-2020 P-000343/2020

  Overflights of conflict zones

Priority question for written answer P-000336/2020
to the Commission
Rule 138
Tom Berendsen

22-01-2020 P-000336/2020

  Statistics on CO2 emissions and sustainable investment

Priority question for written answer P-000320/2020
to the Commission
Rule 138
Margarida Marques

21-01-2020 P-000320/2020

  Central database on animal testing

Priority question for written answer P-000318/2020
to the Commission
Rule 138
Gerolf Annemans

21-01-2020 P-000318/2020

  Fraud concerning private climate-offsetting

Priority question for written answer P-000315/2020
to the Commission
Rule 138
Christel Schaldemose, Pernille Weiss

21-01-2020 P-000315/2020

  Removal of the third natural gas interconnector from the fourth list of projects of common interest

Priority question for written answer P-000308/2020
to the Commission
Rule 138
Maria da Graça Carvalho, Paulo Rangel, José Manuel Fernandes, Lídia Pereira, Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

21-01-2020 P-000308/2020

Kuntatt

Mistoqsijiet bil-miktub

  • Mistoqsijiet b'talba għal tweġiba bil-miktub jistgħu jitressqu minn kwalunkwe Membru, grupp politiku jew kumitat parlamentari lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.
  • Mistoqsijiet mhux prijoritarji għandhom jingħataw tweġiba fi żmien sitt ġimgħat minn meta jkunu ġew innotifikati lill-Istituzzjoni kkonċernata.
  • L-iskadenza għat-tweġib ta' mistoqsijiet prijoritarji hija tliet ġimgħat minn meta jkunu ġew innotifikati lill-Istituzzjoni kkonċernata. Kull Membru, grupp politiku jew kumitat jista' jagħżel waħda mill-mistoqsijiet tiegħu bħala "mistoqsija prijoritarja".