Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Humanitarian catastrophe in Vučjak

Question for written answer P-003348/2019
to the Commission
Rule 138
Bettina Vollath (S&D)

17-10-2019 P-003348/2019

  Unfair competition by Turkey vis-à-vis the EU

Question for written answer P-003347/2019
to the Commission
Rule 138
Massimiliano Salini (PPE), Antonio Tajani (PPE)

17-10-2019 P-003347/2019

  Impact of lobster fishing on right whales

Question for written answer P-003346/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Bearder (Renew)

17-10-2019 P-003346/2019

Mogelijke hernieuwing van de samenwerking tussen de Commissie en Euronews

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-003345/2019
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Petra Kammerevert (S&D), Sabine Verheyen (PPE), Monika Hohlmeier (PPE), Lara Wolters (S&D), Hannes Heide (S&D)

17-10-2019 P-003345/2019

  Transposition of Directive 91/676/EEC in the EU

Question for written answer P-003343/2019
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE), Norbert Lins (PPE)

16-10-2019 P-003343/2019

  Uniform application of rules governing A1 certificates

Question for written answer P-003332/2019
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken (S&D)

16-10-2019 P-003332/2019

  Information concernng the Key concepts document on the period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species

Question for written answer P-003331/2019
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

16-10-2019 P-003331/2019

Hoorzitting van 16 september 2019 in het kader van de rechtsstaatprocedure tegen Hongarije uit hoofde van artikel 7, lid 1, VEU

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-003317/2019
aan de Raad
Artikel 138 van het Reglement
Anna Júlia Donáth (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Ska Keller (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Fabienne Keller (Renew), Irina Von Wiese (Renew), Dragoş Tudorache (Renew), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Michal Šimečka (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Moritz Körner (Renew)

15-10-2019 P-003317/2019

  Concession contracts for exploration and extraction rights for hydrocarbons

Question for written answer P-003292/2019
to the Commission
Rule 138
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

15-10-2019 P-003292/2019

  Possible breach of competition rules

Question for written answer P-003291/2019
to the Commission
Rule 138
Pernille Weiss (PPE)

15-10-2019 P-003291/2019

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)