Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Deforestation in Colombia

Priority question for written answer P-000343/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

22-01-2020 P-000343/2020

Vliegen over conflictgebieden

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-000336/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tom Berendsen

22-01-2020 P-000336/2020

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000006/2020
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Evelyn Regner
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

22-01-2020 O-000006/2020

  Statistics on CO2 emissions and sustainable investment

Priority question for written answer P-000320/2020
to the Commission
Rule 138
Margarida Marques

21-01-2020 P-000320/2020

Centrale databank dierproeven

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-000318/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Gerolf Annemans

21-01-2020 P-000318/2020

  Removal of the third natural gas interconnector from the fourth list of projects of common interest

Priority question for written answer P-000308/2020
to the Commission
Rule 138
Maria da Graça Carvalho, Paulo Rangel, José Manuel Fernandes, Lídia Pereira, Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

21-01-2020 P-000308/2020

  Epidemic in China

Priority question for written answer P-000307/2020
to the Commission
Rule 138
Alessandro Panza

21-01-2020 P-000307/2020

  Commission position on new coronavirus

Priority question for written answer P-000306/2020
to the Commission
Rule 138
Sara Cerdas

21-01-2020 P-000306/2020

  EU data centres and cloud solutions in the context of the so-called energy transition and the Green Deal

Priority question for written answer P-000288/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

21-01-2020 P-000288/2020

Evaluatie van de richtlijn overheidsopdrachten

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-000287/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Liesje Schreinemacher

21-01-2020 P-000287/2020

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)