Maandag 13 januari 2020 - Donderdag 16 januari 2020

Straatsburg

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

VERSLAG over de activiteiten van de Europese Ombudsman – jaarverslag 2018

18-11-2019 A9-0032/2019 2019/2134(INI)
PETI

Peter JAHR

Stemlijst :  FINAL VERSION [init.]

VERSLAG over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake – Jaarverslag 2018

11-12-2019 A9-0051/2019 2019/2125(INI)
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Stemlijst :  FINAL VERSION [init.]

VERSLAG over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid – jaarverslag 2018

11-12-2019 A9-0052/2019 2019/2135(INI)
AFET

Arnaud DANJEAN

Stemlijst :  FINAL VERSION [init.]

VERSLAG over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag

18-12-2019 A9-0054/2019 2019/2136(INI)
AFET

David McALLISTER

Stemlijst :  FINAL VERSION/2 [init.]

Zoeken

Contact

Prioritaire informatie en documenten

Lijst van amendementen op de verslagen

Verslagen

Verslagen worden opgesteld door een rapporteur, die is aangewezen door de parlementaire commissie voor het betreffende beleidsterrein.
De ontwerpresolutie in de verslagen wordt eerst goedgekeurd in deze commissie, vervolgens besproken in de plenaire vergadering, en na eventuele goedkeuring opgenomen in de rubriek aangenomen teksten.