Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Organised property crime

Priority question for written answer P-004246/2019
to the Commission
Rule 138
Tomas Tobé

05-12-2019 P-004246/2019

Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000040/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Irene Tinagli
w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej

04-12-2019 O-000040/2019

  Review of the EU’s climate policy in the light of the Union’s principle of proportionality

Priority question for written answer P-004155/2019
to the Commission
Rule 138
Laura Huhtasaari

02-12-2019 P-004155/2019

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Presentation of the von der Leyen Commission

Priority question for written answer P-004117/2019
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan

29-11-2019 P-004117/2019

  Funding of the European Islamophobia report

Priority question for written answer P-004112/2019
to the Commission
Rule 138
Lukas Mandl

28-11-2019 P-004112/2019

  Projected mineral prospection around Lagoa Salgada

Priority question for written answer P-004102/2019
to the Commission
Rule 138
Nuno Melo

28-11-2019 P-004102/2019

Reforma głównych zasad procedury komitetowej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000039/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Pascal Durand
w imieniu grupy Renew
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

28-11-2019 O-000039/2019

  Economic and employment impact of the ‘plastics tax’

Priority question for written answer P-004062/2019
to the Commission
Rule 138
Isabella Tovaglieri

27-11-2019 P-004062/2019

  Care allowance for Slovak migrant workers living in Austria

Priority question for written answer P-004058/2019
to the Commission
Rule 138
Lucia Ďuriš Nicholsonová

27-11-2019 P-004058/2019

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)