Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Unfair competition by Turkey vis-à-vis the EU

Question for written answer P-003347/2019
to the Commission
Rule 138
Massimiliano Salini (PPE), Antonio Tajani (PPE)

17-10-2019 P-003347/2019

  Impact of lobster fishing on right whales

Question for written answer P-003346/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Bearder (Renew)

17-10-2019 P-003346/2019

  Transposition of Directive 91/676/EEC in the EU

Question for written answer P-003343/2019
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE), Norbert Lins (PPE)

16-10-2019 P-003343/2019

  Uniform application of rules governing A1 certificates

Question for written answer P-003332/2019
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken (S&D)

16-10-2019 P-003332/2019

  Concession contracts for exploration and extraction rights for hydrocarbons

Question for written answer P-003292/2019
to the Commission
Rule 138
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

15-10-2019 P-003292/2019

  Possible breach of competition rules

Question for written answer P-003291/2019
to the Commission
Rule 138
Pernille Weiss (PPE)

15-10-2019 P-003291/2019

Możliwości współfinansowania projektów w dużych miastach i metropoliach w Polsce

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-003290/2019
do Komisji
art. 138 Regulaminu
Marek Belka (S&D)

15-10-2019 P-003290/2019

  A single market that works for SMEs: introduction of a 'fast-track' procedure at the European Court of Justice

Question for written answer P-003276/2019
to the Commission
Rule 138
Antonius Manders (PPE)

14-10-2019 P-003276/2019

  Possible suspension of aid to Turkey following the Turkish Government's decision to intervene militarily in northern Syria

Question for written answer P-003273/2019
to the Commission
Rule 138
Gianna Gancia (ID)

14-10-2019 P-003273/2019

  Turkish offensive in Northern Syria and the risk of jihadist fighters returning in greater numbers

Question for written answer P-003262/2019
to the Commission
Rule 138
Jeroen Lenaers (PPE)

14-10-2019 P-003262/2019

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)