Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  The EU's so-called 'Solidarity Mechanism' for rescue operations

Question for written answer E-002523/2019
to the Commission
Rule 138
Kostas Papadakis (NI)

02-08-2019 E-002523/2019

  The EU's so-called 'Solidarity Mechanism' for rescue operations

Question for written answer E-002522/2019
to the Council
Rule 138
Kostas Papadakis (NI)

02-08-2019 E-002522/2019

Raport biura ds. etyki UNRWA a finansowanie działalności UNRWA ze środków UE

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-002512/2019
do Komisji
art. 138 Regulaminu
Anna Fotyga (ECR)

02-08-2019 E-002512/2019

  Funds

Question for written answer E-002510/2019
to the Commission
Rule 138
Neena Gill (S&D)

01-08-2019 E-002510/2019

  Cracks in the base of the Akkuyu nuclear reactor

Question for written answer P-002485/2019
to the Commission
Rule 138
Giorgos Georgiou (GUE/NGL)

31-07-2019 P-002485/2019

  CETA

Question for written answer E-002502/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

31-07-2019 E-002502/2019

  VP/HR - Palestine

Question for written answer E-002501/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

31-07-2019 E-002501/2019

  Conditionality attached to beef fund

Question for written answer E-002500/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

31-07-2019 E-002500/2019

  Lyme disease

Question for written answer E-002499/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

31-07-2019 E-002499/2019

  Mercosur: high emissions beef

Question for written answer E-002498/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

31-07-2019 E-002498/2019

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)