Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Cross-border divorce and child custody

Priority question for written answer P-000497/2020
to the Commission
Rule 138
Nathalie Colin-Oesterlé

28-01-2020 P-000497/2020

  Follow-up questions on the outbreak of the coronavirus in China

Priority question for written answer P-000459/2020
to the Commission
Rule 138
Esther de Lange

27-01-2020 P-000459/2020

  E-commerce fraud

Priority question for written answer P-000419/2020
to the Commission
Rule 138
Virginie Joron

24-01-2020 P-000419/2020

  NGO action on refugees

Priority question for written answer P-000402/2020
to the Commission
Rule 138
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

24-01-2020 P-000402/2020

Ochrona rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000011/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

24-01-2020 O-000011/2020

Ochrona rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000010/2020
do Rady
Art. 136 Regulaminu
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

24-01-2020 O-000010/2020

  EU preparedness in the face of the outbreak of the new Chinese coronavirus

Priority question for written answer P-000392/2020
to the Commission
Rule 138
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro

23-01-2020 P-000392/2020

  Retroactive legislation resulting in the removal of administrators serving on the Greek Competition Commission

Priority question for written answer P-000386/2020
to the Commission
Rule 138
Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Alexis Georgoulis

23-01-2020 P-000386/2020

  Statement by Commissioner Hahn on Germany’s GDP growth through the EU’s internal market

Priority question for written answer P-000385/2020
to the Commission
Rule 138
Sven Schulze

23-01-2020 P-000385/2020

Opracowanie ujednoliconej unijnej strategii na rzecz zdrowia mózgu

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-000376/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Pascal Arimont, Mick Wallace, Grace O'Sullivan, Rory Palmer, Tomislav Sokol, Frances Fitzgerald, Jarosław Duda, Jerzy Buzek, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Sirpa Pietikäinen, Tilly Metz, Frédérique Ries, Miriam Dalli, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Ewa Kopacz

23-01-2020 P-000376/2020

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)