Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Revitalising the development of rail infrastructure along the Adriatic coast

Priority question for written answer P-000233/2020
to the Commission
Rule 138
Chiara Gemma, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Mario Furore, Daniela Rondinelli, Sabrina Pignedoli, Rosa D'Amato

15-01-2020 P-000233/2020

  Subject: 5G, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and the independence of the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR)

Priority question for written answer P-000221/2020
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi

15-01-2020 P-000221/2020

  Payments made to Romanian beneficiaries after the 90-day deadline set out in Article 132(1) of the Common Provisions Regulation

Priority question for written answer P-000207/2020
to the Commission
Rule 138
Cristian Ghinea

15-01-2020 P-000207/2020

  Israeli entities’ compliance with EU guidelines on their participation in EU programmes

Priority question for written answer P-000206/2020
to the Commission
Rule 138
Gina Dowding

15-01-2020 P-000206/2020

  Democratic demands of the Lebanese people

Priority question for written answer P-000204/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Benoît Lutgen

15-01-2020 P-000204/2020

  Spinal muscular atrophy (SMA) — Zolgensma — Novartis

Priority question for written answer P-000202/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanuel Maurel

14-01-2020 P-000202/2020

  Own resources of the European Union

Priority question for written answer P-000198/2020
to the Commission
Rule 138
Jordan Bardella

14-01-2020 P-000198/2020

  Criteria for the financing of fishing shelters

Priority question for written answer P-000184/2020
to the Commission
Rule 138
Maria Spyraki

14-01-2020 P-000184/2020

  Austrian regulation on the indexation of child benefits and family tax credits – Commission’s infringement procedure

Priority question for written answer P-000175/2020
to the Commission
Rule 138
Martina Dlabajová

14-01-2020 P-000175/2020

  Widespread destruction caused by Storm ‘Hephaestion’ in Greece

Priority question for written answer P-000166/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

13-01-2020 P-000166/2020

Kontakt

Pytania pisemne

  • Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja parlamentarna może kierować pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
  • Odpowiedzi na pytania niepriorytetowe muszą być udzielane w terminie sześciu tygodni od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji.
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania priorytetowe wynosi trzy tygodnie od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji. Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może złożyć jedno pytanie priorytetowe w miesiącu.