NA ŻYWO

od 16 do 19 grudnia 2019 // Strasburg

Poniedziałek, 16 grudnia 2019 r. - Czwartek, 19 grudnia 2019 r.

Strasburg

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

06-12-2019 A9-0046/2019 2019/0818(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Lista głosowań :  FINAL VERSION [appoint.]

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.