SPRAWOZDANIE w sprawie weryfikacji mandatów

28-01-2020 A9-0015/2020 2019/2180(REG)
JURI

Lucy NETHSINGHA

POPRAWKI

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.