Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Organised property crime

Priority question for written answer P-004246/2019
to the Commission
Rule 138
Tomas Tobé

05-12-2019 P-004246/2019

Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000040/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Irene Tinagli
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare

04-12-2019 O-000040/2019

  Review of the EU’s climate policy in the light of the Union’s principle of proportionality

Priority question for written answer P-004155/2019
to the Commission
Rule 138
Laura Huhtasaari

02-12-2019 P-004155/2019

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Presentation of the von der Leyen Commission

Priority question for written answer P-004117/2019
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan

29-11-2019 P-004117/2019

  Funding of the European Islamophobia report

Priority question for written answer P-004112/2019
to the Commission
Rule 138
Lukas Mandl

28-11-2019 P-004112/2019

  Projected mineral prospection around Lagoa Salgada

Priority question for written answer P-004102/2019
to the Commission
Rule 138
Nuno Melo

28-11-2019 P-004102/2019

Reforma principiilor generale ale comitologiei

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000039/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Pascal Durand
în numele Grupului Renew
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

28-11-2019 O-000039/2019

  Economic and employment impact of the ‘plastics tax’

Priority question for written answer P-004062/2019
to the Commission
Rule 138
Isabella Tovaglieri

27-11-2019 P-004062/2019

  Care allowance for Slovak migrant workers living in Austria

Priority question for written answer P-004058/2019
to the Commission
Rule 138
Lucia Ďuriš Nicholsonová

27-11-2019 P-004058/2019

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 136)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 137)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 138)