Informácie o rokovacej sále.

Ako funguje rokovacia sála?

Fotografia rokovacej sály

Chceli by ste vedieť, ako rokovacia sála funguje počas plenárneho rokovania?

Dozviete sa to v tejto interaktívnej ukážke.

Ak chcete zistiť, ako to funguje v rokovacej sále, prezrite si jej jednotlivé miesta – uvidíte všetko, od práce predsedu cez politické skupiny a čestnú galériu, kam majú prístup občania, až po tlmočníkov.

Zasadací poriadok v rokovacej sále

Interaktívna rokovacia sála

751 poslancov Európskeho parlamentu sa stretáva na plenárnych schôdzach v rokovacích sálach v Štrasburgu a Bruseli.

Poslanci sedia zoskupení podľa politických skupín. Tí, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sedia medzi nezaradenými poslancami .

Existujú dva zasadacie poriadky, jeden pre rokovaciu sálu v Štrasburgu a druhý pre rokovaciu sálu v Bruseli. Aktualizujú sa pred každou plenárnou schôdzou.

Prioritné informácie a dokumenty

 • Proposal for the calendar of part-sessions for the 2021 and 2022 parliamentary years (announced on Thursday 16 January)

  16-01-2020 15:10
  Pozrieť dokument
 • Final draft agenda for the sittings of 29-30 January 2020 (Brussels)

  21-01-2020 16:00
  Zobraziť
 • Deadlines for the January II part-session (Brussels)

  23-01-2020 15:00
  Pozrieť dokument
 • Draft Agenda for the sittings of 10-13 February 2020 (Strasbourg)

  21-01-2020 16:00
  Zobraziť
 • Deadlines for the February part-session (Strasbourg)

  16-01-2020 15:30
  Pozrieť dokument
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  30-10-2019 15:45
  Zobraziť