Ponedeljek, 13. januar 2020 - Četrtek, 16. januar 2020

Strasbourg

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2018

18-11-2019 A9-0032/2019 2019/2134(INI)
PETI

Peter JAHR

Seznam glasovanj :  FINAL VERSION [init.]

PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

05-12-2019 A9-0041/2019 2018/0147(NLE)
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Seznam glasovanj :  FINAL VERSION [***]

POROČILO o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju – letno poročilo za leto 2018

11-12-2019 A9-0051/2019 2019/2125(INI)
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Seznam glasovanj :  FINAL VERSION [init.]

POROČILO o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo

11-12-2019 A9-0052/2019 2019/2135(INI)
AFET

Arnaud DANJEAN

Seznam glasovanj :  FINAL VERSION [init.]

POROČILO o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo

18-12-2019 A9-0054/2019 2019/2136(INI)
AFET

David McALLISTER

Seznam glasovanj :  FINAL VERSION/2 [init.]

Iskanje

Kontakt

Prednostne informacije in dokumenti

Seznam sprememb poročil

Poročila

Parlamentarni odbori sprejmejo poročila na predlog poročevalca, ki ga imenuje pristojni odbor.
Predlogi resolucij, ki jih ta poročila vsebujejo so obravnavani na plenarnem zasedanju. Če so bili uspešno izglasovani, so objavljeni v sprejetih besedilih.