Live

onsdagen den 11 december 2019 / Bryssel

Onsdagen den 11 december 2019

Bryssel

Onsdagen den 11 december 2019

Sök

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Sökning på datum

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Antagna texter

De resolutionsförslag och betänkanden som ledamöterna och utskotten utarbetar läggs fram för omröstning i kammaren, efter debatt eller utan debatt. Efter att man röstat om och antagit de slutgiltiga texterna publiceras de och översänds till berörda instanser.