Måndagen den 16 december 2019 - Torsdagen den 19 december 2019

Strasbourg

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018

18-11-2019 A9-0032/2019 2019/2134(INI)
PETI

Peter JAHR

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

06-12-2019 A9-0045/2019 2019/0192(COD)
INTA

Luisa REGIMENTI

Omröstningslista :  FINAL VERSION [***I]

  REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

06-12-2019 A9-0046/2019 2019/0818(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Omröstningslista :  FINAL VERSION [appoint.]

Sök

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.