skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 
 
 .
26-01-2015
 .

Od regulacji Internetu po bezpieczeństwo publiczne – debata na temat dylematów ochrony danych osobowych w UE

Nowoczesna gospodarka opiera się w dużej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne są jasne reguły, tak aby instytucje państwowe i firmy nie miały przewagi nad obywatelem, który nie wie, na jakiej zasadzie wykorzystywane są jego dane – powiedział poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Boni podczas debaty „Od regulacji Internetu po bezpieczeństwo publiczne – dylematy ochrony danych osobowych w UE” zorganizowanej przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Fundację Panoptykon. Debacie przysłuchiwało się ponad 60 osób, przedstawicieli m.in. organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, firm z sektora IT oraz stowarzyszeń branżowych.

 .

Poseł Boni zwrócił uwagę, że dyskusja dotycząca ochrony danych osobowych jest kluczowa, ponieważ Internet gruntownie przemodelował wiele dziedzin życia, wpływając na takie sfery jak gospodarka oraz zachowania społeczne. Dlatego, jeśli chcemy, aby nowoczesna gospodarka oparta na usługach cyfrowych rozwijała się w Europie, jej fundament musi być oparty na zaufaniu pomiędzy różnymi podmiotami – firmami i użytkownikami czy też obywatelami i instytucjami publicznymi. Poseł Boni zauważył, że toczące się prace nad reformą ochrony danych osobowych w UE obejmują również zagadnienia związane z działalnością policji i służb specjalnych. Ze względu na kwestie bezpieczeństwa i walki z terroryzmem niezbędne są regulacje, które pozwolą na korzystanie z przechowywanych danych w procesie śledczym lub dowodowym. Jednoczenie poseł zaznaczył, że przyjęcie zasad ochrony prywatności powinno poprzedzać pracę nad regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Poseł uważa, że bezpieczeństwo jest atrybutem wolno ci, ale nie zgadza się na żadne rozwiązania, które byłyby sprzeczne z zasadami ochrony danych osobowych.

 

W nagranym wystąpieniu skierowanym do uczestników debaty posłanka do PE Lidia Geringer de Oedenberg zwróciła uwagę, że obecnie obowiązująca dyrektywa o ochronie danych osobowych została przyjęta w 1997 roku i pilnie wymaga nowelizacji. Głównym celem reformy jest wzmocnienie ochrony prywatności w Internecie i nadanie impulsu unijnej gospodarce cyfrowej. W propozycji nowego prawa pojawiły się wyraźne definicje zgody na przewarzanie naszych danych, uzasadnionego interesu administratora (dziś często nadinterpretowanego) oraz prawo do bycia zapomnianym. Ważnym aspektem usług cyfrowych jest również "cyfrowa chmura" – aż 85% światowego rynku usług chmury jest w rękach firm amerykańskich, dlatego powstał pomysł stworzenia bezpiecznej europejskiej chmury, chronionej prawem unijnym.  

Andrzej Lewiński, pełniący obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, powiedział, że obecny model funkcjonowania GIODO wymaga wzmocnienia poprzez wprowadzenie kar finansowych za niewykonanie decyzji administracyjnych podjętych przez ten organ. Dodał, że użytkownicy i klienci często zbyt łatwo udzielaj± firmom zgody na przetwarzanie danych osobowych (profilowanie), oddając swoją prywatność za bezspornie niską cenę. A. Lewiński ostrzegł też, aby uważać na szeroką i masową inwigilację, ponieważ może ona doprowadzić do sytuacji, w której technologia wolności, jaką jest Internet, stanie się technologią zniewolenia. W części dyskusji dotyczącej gromadzenia danych pasażerów (PNR) i systemów smart-borders A. Lewiński stwierdził, że takie systemy zbierania i przetwarzania danych muszą być oparte na dwóch zasadach: proporcjonalności i konieczności.

Dr Łukasz Kister, specjalista ds. bezpieczeństwa z Collegium Civitas, podkreślił, że prawo dotyczące ochrony danych osobowych, które zostało stworzone w latach 90-ych musi zostać zaktualizowane, gdyż rozwiązania prawne powinny być dostosowane do rzeczywistości, a nawet trochę ją wyprzedzać. Dr Kister zauważył też, że często sprawą ważniejszą od samych regulacji prawnych jest kwestia edukacji obywateli, którzy budują obszerną bazę danych o sobie, wprowadzając różne informacje o swoim życiu do Internetu. Odpowiadając na pytanie dotyczące ochrony danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa publicznego, dr Kister podkreślił, że we współczesnym świecie cyfrowym służby policyjne i specjalne muszą mieć narzędzia, które pozwolą im skutecznie realizować zadania zlecone przez obywateli i państwo. Należy natomiast zapewnić równowagę między ilości danych zbieranych przez służby a jakości ich wykorzystania i przetwarzania.

Komentując wypowiedzi panelistów, Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon, zgodziła się, że GIODO wymaga wzmocnienia, gdyż nie dysponuje ani wystarczającymi środkami na realizowanie swojej misji, ani odpowiednimi sankcjami. Wyraziła również nadzieję, że reforma ochrony danych osobowych w UE wzmocni rolę inspektora. Prezes Szymielewicz zaapelowała o uproszczenie procedur ochrony danych osobowych, które powinny być przyjazne dla obywateli oraz podkreśliła, że prawo UE musi objąć wszystkie podmioty operujące na rynku europejskim, nawet te, które mają siedzibę poza Europą. W tym kontekście ważne są relacje z Amerykanami, którzy powinni podlegać tym samym regulacjom jak inne podmioty gospodarcze, co w tej chwili nie ma miejsca, gdyż specjalne porozumienia z USA stanowią wyłom w systemie ochrony danych obywateli UE. Kończąc debatę Katarzyna Szymielewicz zauważyła, że profilowanie staję się coraz ważniejszym tematem i powinno być oparte na wyraźnej zgodzie użytkowników, a nie tylko na jej domniemaniu przez firmy.  

Więcej o ochronie danych osobowych w UE
 

Pokaz slajdów

 .
 

Nagranie z debaty

 .
 
 .

Podsumowanie na platformie Storify