skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 
 
 .
29-01-2019
 .

Budżet UE po 2020 roku: mniej programów, większa elastyczność (relacja z debaty)

„Unia Europejska podejmuje dyskusję o budżecie na lata 2021-2027 w wyjątkowej sytuacji politycznej. Jeden z krajów wycofuje się ze wspólnoty, konieczna jest zmiana myślenia o wspólnych finansach i sposobach ich dzielenia. Proponujemy większą elastyczność” – mówił podczas Dialogu Obywatelskiego w Krakowie Silvano Presa, zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu w Komisji Europejskiej. W debacie wzięli udział posłowie sprawozdawcy Isabelle Thomas (S&D) i Jan Olbrycht (EPL). Na widowni zasiedli polscy parlamentarzyści, działacze samorządowi, naukowcy i studenci krakowskich uczelni.

 .

Silvano Presa przedstawił zebranym priorytety, jakimi kierowała się Komisja Europejska przygotowując założenia nowego budżetu UE. Za najważniejsze uznał rozwój zaawansowanych projektów w sferze innowacyjności i gospodarki cyfrowej, programy szkoleniowe wspierające mobilność młodzieży na rynku wewnętrznym, wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa i obrony, inwestycje w działania przeciwko zmianom klimatu a także zarządzanie ruchami migracyjnymi. Podczas pracy nad budżetem skoncentrowano się na zwiększeniu elastyczności dysponowania środkami w zależności od potrzeb, które przyniesie zmieniająca się rzeczywistość. „To jeden z wniosków, jakie wyciągnęliśmy z działania poprzedniego planu finansowego.  Bardzo trudno jest przewidzieć wydarzenia, które nastąpią za 5-6 lat. Kiedy ramy finansowe są określone bardzo sztywno, trudno jest reagować na miarę bieżących potrzeb. Dlatego najważniejsza propozycja Komisji Europejskiej dotyczy elastyczności budżetu i zmniejszenia liczby programów o 1/3” – mówił zastępca dyrektora generalnego DG ds. Budżetu w KE.  

Jak dodał Silvano Presa, priorytetem Komisji Europejskiej jest stworzenie pozytywnego projektu budżetu opartego o zasadę spójności. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 przewidują zwiększenie środków w obszarach, które mają szczególne znaczenie dla Europejczyków.  To m.in. UGW – Program wspierania reform, rozwój sektora cyfrowego i obrona.

Uczestnicy krakowskiego Dialogu Obywatelskiego, posłowie Parlamentu Europejskiego Isabelle Thomas i Jan Olbrycht, którzy są współsprawozdawcami w sprawie wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2026 zgodzili się co do zasady, by budżet obejmujący dłuższą perspektywę czasową był elastyczny w znacznie większym stopniu niż dotychczasowe. „W obecnym budżetowaniu miesiąc po miesiącu odkrywaliśmy, że nie ma pieniędzy na realizację wyzwań, których nie przewidzieliśmy. Na przykład stagnacja firm po kryzysie w 2008 roku - zapomnieliśmy odłożyć na to pieniądze. Zaskoczył nas problem migracji, mamy kłopoty z bezrobociem młodych ludzi.  To wyzwania na najbliższe lata. Problemem jest także Brexit, ponieważ nie doszliśmy do tego, jak go przeprowadzić. Brytyjczycy także jeszcze tego nie wiedzą” – mówiła w swoim wystąpieniu Isabelle Thomas, posłanka PE z Francji.  Jak zauważyła, państwa członkowskie Unii powinny zdefiniować na nowo, co chcą robić w ramach wspólnoty i ustalić, co jest ich priorytetem - bezpieczeństwo, inwestycje czy spójność.

Jan Olbrycht poseł PE z Polski zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą procedowanie budżetu w czasie wyborczym i w obliczu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. „Przesunięcie debaty nad założeniami budżetowymi na jesień, może sprawić, że kwestie te staną się elementem kampanii wyborczej.  Dlatego PE będzie prowadził debatę nad budżetem do ostatniego dnia swojej pracy a na ostatniej sesji przegłosuje pierwsze czytanie projektu, bez względu na jego zaawansowanie. To konieczne, by nowy parlament nie zaczynał wszystkiego od początku” - mówił Jan Olbrycht.  Jak dodał europoseł z Polski debata w Parlamencie Europejskim nie dotyczy tego, ile który kraj ma dostać pieniędzy, ale czego tak naprawdę chce od Unii Europejskiej, choć oczywiście interesy narodowe każdego z krajów członkowskich mogą być odmienne.

Uczestnicy krakowskiej debaty zwrócili także uwagę na wysokość kwot zaplanowanych w budżecie na lata 2021-2027. Zdaniem europosłanki Isabelle Thomas propozycja Komisji Europejskiej w niedostatecznym stopniu zabezpiecza kwestie równoważnego rozwoju regionów. Jej zdaniem korekty powinny dotyczyć polityki spójności. Europoseł Jan Olbrycht ocenia, że doniesienia o planach zmniejszenia tzw. „narodowej koperty” z funduszu spójności dla Polski może zwiększyć nastroje antyeuropejskie. Według Silvano  Presy alokacja krajowa dla Polski jest nadal jedną z największych w Unii a fakt, że niektóre kraje otrzymają mniejsze dotacje, świadczy o ich sukcesie. Wielkość tzw. „narodowej koperty” jest zależna od dochodu na mieszkańca.

Dialog Obywatelski odbył się w Krakowie 28 stycznia 2019 roku. Jego moderatorem był dziennikarz radia TOK FM Maciej Zakrocki.

 .
 

Zapis debaty

 .

Więcej informacji

Najważniejszy temat: Wieloletni budżet i zasoby własne Unii Europejskiej
Komunikat prasowy: Wieloletni budżet UE: Parlament Europejski definiuje priorytety budżetowe na okres po 2020 r., 14 listopada 2018 roku
Komunikat prasowy: Budżet UE po 2020 r: Parlament krytycznie o skali cięć proponowanych przez Komisję, 30 maja 2018 roku
Komunikat prasowy: Plany budżetu UE po 2020 są celowe, ale brakuje im ambicji, uważają posłowie, 2 maja 2018 roku
Komunikat prasowy: Finanse na przyszłość: poziom budżetu UE po 2020 r. musi odpowiadać celom politycznym, 14 marca 2018 roku