skip to content

Cookie-uri pe site-ul UE

Folosim cookie-uri pentru a furniza o experienta optimă de navigare pe site-ul nostru. Continuaţi fără a schimba setările, şi veţi primi cookie-uri, sau schimbaţi setările cookie-urilor în orice moment.

Continuaţi
 
 
 

Convenția-cadru a ONU pentru Schimbările Climatice

08/12/2015

O delegație formată din 15 deputaţi în Parlamentului European (PE) va fi prezentă la COP21 în perioada 8-12 decembrie.

Într-o rezoluție adoptată anterior, Parlamentul European a solicitat părţilor să fie de acord la Paris cu revizuirea angajamentelor depuse înainte de 2020, în scopul de a le aduce în conformitate cu cele mai recente evaluări științifice și un buget global de carbon compatibil cu limita de 2°C.

De asemenea, Parlamentul a solicitat Uniunii Europene și statelor sale membre să se pună de acord asupra unei foi de parcurs pentru a intensifica finanțarea în vederea respectării părţii care le corespunde din obiectivul global de 100 de miliarde de $ pe an până în 2020. Aceasta propune alocarea în acest sens a unei părţi din sumele prevăzute în Schema UE de tranzacționare a emisiilor de gaze (ETS), precum și venituri UE și taxele internaționale pe emisii percepute transportului maritim şi aviatic.

Acest dosar de presă conţine o selecţie de materiale şi comunicate de presă despre prioritățile Parlamentului European privind combaterea schimbărilor climatice, precum și datele de contact ale membrilor delegației.

Contact:

Baptiste CHATAIN
Serviciul de presă
(+32) 498 98 13 37
Adresă de e-mail: envi-press@europarl.europa.eu
Twitter @EP_Environment

Componenţa delegaţiei Parlamentului European

1. Preşedinte: Dl Giovanni LA VIA (Grupul Partidului Popular European, Italia) Limbi: italiană, engleză

2. Vicepreşedinte: Dl Matthias GROOTE (Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, Germania) Limbi: germană, engleză, franceză, olandeză

3. Dl Karl-HEINZ FLORENZ (Grupul Partidului Popular European, Germania) Limbi: germană, engleză

4. Dna Françoise GROSSETÊTE (Grupul Partidului Popular European, Franţa) Limbi: franceză, engleză, spaniolă

5. Dl Seán KELLY (Grupul Partidului Popular European, Irlanda) Limbi: engleză, irlandeză

6. Dna Kathleen VAN BREMPT (Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, Belgia) Limbi: olandeză, engleză, franceză

7. Dl Gilles PARGNEAUX (Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, Franţa) Limbi: franceză, engleză

8. Dna Miriam DALLI (Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, Malta) Limbi: malteză, engleză, italiană

9. Dna Jadwiga WIŚNIEWSKA (Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni, Polonia) Limbi: poloneză, engleză

10. Dl Ian DUNCAN (Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni, Regatul Unit al Marii Britanii) Limbi: engleză, franceză

11. Dl Gerben-Jan GERBRANDY (Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, Ţările de Jos) Limbi: olandeză, germană, engleză, franceză

12. Dna Anne-Marie MINEUR (Stânga Unită Europeană/ Stânga Verde Nordică, Ţările de Jos) Limbi: olandeză, engleză, germană, franceză, italiană

13. Dl. Yannick JADOT (Grupul Verzilor/ Alianţa Liberă Europeană, Franţa) Limbi: franceză, engleză

14. Dl. Marco AFFRONTE (Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei Directe, Italia) Limbi: italiană, engleză

15. Dna Sylvie GODDYN (Europa Naţiunilor şi Libertăţii, Franţa) Limbi: franceză, engleză

Parlamentul European – în prima linie a răspunsului global la schimbarea climatică

Schimbarea climatică este un domeniu prioritar pentru Parlamentul European, care se bazează pe legislaţia reper la nivelul UE şi încurajează o politică vizionară la nivelul Uniunii Europene şi la nivel internațional. Participând la summit-urile climatice ale Naţiunilor Unite, deputaţii le-au solicitat în mod constant Uniunii Europene şi partenerilor internaţionali să dea dovadă de mai multă ambiţie în procesul de elaborare a unui tratat climatic cu caracter obligatoriu la nivel global.

După stabilirea unor obiective-cheie, precum cele din strategia 2020 (reducerea gazelor cu efect de seră cu 20% şi obţinerea a 20% din energie din surse regenerabile), Parlamentul şi-a îndreptat atenţia către alte măsuri vitale. Deputaţii au adoptat planuri pentru a îngheţa licitarea câtorva permise CO2 din Schema de tranzacţionare a emisiilor de gaze cu efect de seră (ETS) şi pentru a crea o rezervă de stabilitate, cu scopul de a restabili efectul stimulativ al Schemei şi de a încuraja firmele să investească în inovaţiile cu emisii reduse de carbon. De asemenea, deputaţii au lucrat să stabilească obective climatice mai ambiţioase pentru perioada 2020 - 2030.

Noua legislaţie de eficienţă energetică îi va ajuta pe consumatori să îşi reducă facturile la energie şi va susţine Uniunea Europeană să îşi atingă obiectivul de a utiliza mai puţină energie cu 20% până în 2020. Măsurile obligatorii aprobate de economisire a energiei – incluzând renovarea clădirilor publice, scheme de economisire a energiei pentru utilităţi şi audituri energetice pentru toate firmele mari – ar salva 50 de miliarde de euro pe an şi ar crea mai multe mii de noi slujbe "verzi".

Codurile de construcții din statele membre vor impune ca toate clădirile noi să aibă consumul de energie aproape de zero, şi impune inspecții periodice ale boilerelor și sistemelor de aer condiționat. Etichetarea energetică obligatorie pentru aparatele de uz casnic va ajuta consumatorii să evalueze costurile de utilizare. Parlamentul, de asemenea, a insistat cu succes pentru cerințe mai stricte de proiectare ecologică - sau standarde mai stricte - pentru gaze fluorurate în aerul condiționat și frigidere pentru a ajuta consumatorii să se asigure că fac alegeri în cunoștință de cauză și ecologice.

În cadrul revizuirii legislației de biocombustibili, Parlamentul a sprijinit dezvoltarea de produse de a doua generație mai ecologice, luându-se în considerare impactul biocombustibililor asupra schimbărilor utilizării terenurilor.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor

Parlamentul European a insistat pentru legi care să stimuleze inovarea și să reducă dioxidul de carbon (CO2) la autoturismele şi autoutilitarele noi până în 2020. Acest lucru va reduce impactul climatic generat de transportul rutier în UE, în timp ce oferă șoferilor o mai bună eficiență a consumului de combustibil. După producţia de energie, transportul rutier este a doua cea mai mare sursă a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE. Aceasta contribuie cu aproximativ o cincime din emisiile totale de CO2 ale UE.

Deputații au luptat cu succes pentru combustibili de transport mai curaţi; de asemenea exercită o presiune pentru acordurile globale pentru a asigura reducerea emisiilor generate de transportul maritim și aviatic.

Materiale de background:

Rezoluţia Parlamentului European din 14 octombrie 2015 referitoare la un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice
Propunerea Comisiei Europene pentru modificarea Sistemulul de tranzacţionare a emisiilor (ETS)

Comunicate de presă: