skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Úvodné slovo

Milí priatelia,

vitajte na internetových stránkach Kancelárie Európskeho parlamentu v Slovenskej republike. Aj možnosti internetu chceme využiť na to, aby sme vám čo najviac priblížili Európsky parlament. Naším základným poslaním je informovať slovenskú verejnosť o činnosti a kompetenciách tejto jedinej inštitúcie únie volenej priamo občanmi, ktorej rozhodovacie právomoci v poslednom období viditeľne vzrástli. 

Hoci Slovensko sa členským štátom Európskej únie stalo až v máji 2004 a jeho občania si prvých 14 zástupcov v Európskom parlamente zvolili o mesiac neskôr, naša kancelária sa začala budovať už od roku 2002. S občanmi komunikuje priamo organizovaním rôznych podujatí, alebo nepriamo prostredníctvom novinárov, ktorých pozýva aj na zasadnutia Európskeho parlamentu do Štrasburgu a na odborné semináre do Bruselu. Kancelária sama, alebo v spolupráci s ďalšími subjektmi organizuje v rôznych regiónoch Slovenska semináre a konferencie aj za účasti slovenských europoslancov, s ktorými úzko spolupracujeme. Zabezpečujeme distribúciu informačných materiálov pripravených parlamentom alebo našou kanceláriou. 

Spolu so Zastúpením Európskej komisie v Slovenskej republike sme vybudovali Európske informačné centrum, v ktorom by sme radi uhasili smäd po informáciách všetkým záujemcom. Európsky parlament približujeme aj mladým ľuďom, ktorí si jeho fungovanie môžu vyskúšať priamo v multijazyčnom prostredí rokovacej sály v Bruseli aj Štrasburgu. V záujme zvýšenia informovanosti občanov nielen o Európskom parlamente, ale vôbec o celej únii, ponúkame spoluprácu  všetkým profesionálnym inštitúciám, mimovládnym organizáciám a regionálnym či miestnym orgánom.

Verím, že aj naša webová stránka prispeje k tomu, že občania Slovenska sa budú v zjednotenej Európe cítiť ako doma. Tešíme sa na vaše príspevky a podnety, ktoré radi zverejníme.

Dionýz Hochel,

poverený riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.