skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

O YEYS 2020

08-11-2019

Your Europe, Your Say! (YEYS) je podujatie každoročne organizované Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV), v rámci ktorého sú študenti stredných škôl z celej Európy pozvaní do Bruselu s cieľom propagovať európske hodnoty a podporovať účasť mladých ľudí na projekte EÚ.

Zmena klímy je všadeprítomnou témou a mladí ľudia na celom svete sa mobilizujú na záchranu planéty. Európsky hospodársky a sociálny výbor sa pripája k tomuto hnutiu a žiada mladých účastníkov podujatia YEYS, aby navrhli najlepší spôsob ochrany našej planéty.

Na tohtoročnom podujatí pôjde o modelovú situáciu medzinárodnej konferencie zmluvných strán o zmene klímy (COP). 

Výbor by sa rád dozvedel, akými inovatívnymi nápadmi by študenti riešili súčasnú klimatickú krízu a priblížili sa k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality do roku 2050.

Študenti budú vyzvaní, aby zastupovali niektorú krajinu a rokovali medzi sebou s cieľom vypracovať odporúčania na riešenie zmeny klímy.

Tieto odporúčania budú predložené medzinárodným tvorcom environmentálnej politiky a bude sa o nich v priebehu roka diskutovať na konferenciách v celej Európe.

Študenti budú tiež počas podujatia YEYS v kontakte s medzinárodnými mládežníckymi organizáciami, ktoré im pomôžu premietnuť tieto odporúčania do praktických opatrení a presadiť ich názory. 
Školy, ktoré majú záujem sa zúčastniť, sa môžu zaregistrovať do 18. novembra 2019 na stránke
Školy budú vybrané žrebovaním.

EHSV uhradí účastníkom (3 študenti a 1 pedagóg) náklady na cestu a ubytovanie, ako aj náklady na stravu zabezpečenú počas podujatia.

Všetky rokovania sa uskutočnia v angličtine.