skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Seminár pre učiteľov v Banskej Bystrici

25-10-2019

V piatok 25. októbra 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnil seminár pre učiteľov zapojených do programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS).

Fotografia zo seminaru EPAS v Banskej Bystrici
Fotografia zo seminaru EPAS v Banskej Bystrici

Seminár sa uskutočnil na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na podujatí sme diskutovali s poslancami Európskeho parlamentu Vladimírom Bilčíkom a Robertom Hajšelom o aktuálnych témach v EP a predstavili  program EPAS. Súčasťou programu bola aj krátka prednáška o tom, ako efektívne vyhodnocovať relevantnosť informácií na internete a krátky workshop o používaní sociálnych médií a webových aplikácií. 

Program Ambasádorská škola EP pripravila Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea. EPAS je vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Jeho cieľom je šíriť informácie o Európskej únii medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov a ambasádoriek na vybraných školách.

Vladimír Bilčik a Dionýz Hochel diskutujú s účastníkmi semináru o aktuálnych témach v EP
Vladimír Bilčik a Dionýz Hochel diskutujú s účastníkmi semináru o aktuálnych témach v EP
Robert Hajšel o aktualnom dianí v Európskom parlamente
Robert Hajšel o aktualnom dianí v Európskom parlamente
Účastnici
Účastnici