skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Eurobarometer 2018

Podpora EÚ na historicky najvyššej úrovni, 77% Slovákov vidí v členstve prospech

 .
  • Najnovší prieskum verejnej mienky EÚ sa uskutočnil v septembri 2018
  • Výsledky ukazujú jednoznačnú a rastúcu podporu členstva v EÚ
  • O budúcoročné voľby sa však Slováci zaujímajú takmer o polovicu menej ako je priemer u Európanov

Najnovší prieskum Eurobarometra, ktorý meria verejné postoje k EÚ, poukazuje na to, že viac ľudí ako kedykoľvek predtým považuje členstvo v Európskej únii za dobrú vec (62%). Táto hodnota je najvyššia od pádu Berlínskeho múru. Navyše si až 68% Európanov myslí, že ich krajina profituje z členstva v EÚ, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od roku 1983. Medzi Slovákmi si to myslí až 77% respondentov.

 .
 .
 .

Údaje z Eurobarometra ukazujú aj rastúci pocit spokojnosti Európanov s demokratickým fungovaním EÚ (49%). 44% Slovákov má pocit, že ich hlas má v EÚ váhu.

 .
 .
 .
 .

Pokiaľ ide o vnímanie Európskeho parlamentu, tretina Slovákov (32%) má pozitívny názor, relatívna väčšina (47%) zostáva neutrálna a jedna pätina (18%) má negatívny názor.

 .
 .
 .
 .
 .

Slováci sú nad priemerom EÚ v poznaní dátumu najbližších volieb, avšak ich záujem o tieto voľby je takmer dvakrát menší ako je priemer všetkých respondentov v 27 krajinách EÚ (táto otázka sa nezisťovala v Spojenom kráľovstve). Prisťahovalectvo je prioritnou témou, ktorá by mala byť podľa Slovákov aj Európanov prediskutovaná počas volebnej kampane, nasleduje hospodárstvo a nezamestnanosť mladých.

 .
 .
 .
 .

Poznámka:

Prieskum bol uskutočnený na vzorke 27474 Európanov vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, medzi 8. a 26. septembrom 2018 formou osobných rozhovorov.