skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Prihlasovanie na European Youth Event 2020

09-10-2019

Nepremeškajte prihlasovanie na European Youth Event #EYE2020, ktoré sa bude konať 29. - 30. mája v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Na webovej stránke EYE2020 sú účastníkom k dispozícii dve otvorené výzvy.

Prvou je výzva na finančný príspevok, do ktorej sa môžu zapojiť účastníci, ktorí majú záujem o finančný príspevok EP, aby sa mohli zúčastniť podujatia. Do otvorenej procedúry sa môžu záujemci prihlásiť vyplnením online žiadosti v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov. Žiadatelia musia pripojiť krátke zhrnutie žiadosti aj v angličtine, nemčine alebo francúštine. Účastníkmi skupín musia byť občania EÚ alebo štatni príslušníci kandidátskych krajín. Účelom výzvy je finančne podporiť znevýhodnených mladých ľudí. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii priamo v online formulári. Termín na predloženie žiadostí je 15. október 2019.

K programu EYE2020 môžu skupiny účastníkov prispieť aj aktívne a zapojiť sa do výzvy na organizovanie aktivít, ktorá je k dispozícii tu. Táto výzva je otvorená do 17. novembra 2019. Najlepšie návrhy budú môcť čerpať finančný príspevok EP.

EYE je podujatie, na ktorom sa každé dva roky spájajú tisíce mladých ľudí z Európskej únie i mimo nej, aby sa podelili o svoje názory na budúcnosť Európy. Štvrtý ročník sa uskutoční v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Po podujatí sú myšlienky a nápady mladých ľudí prezentované v správe distribuovanej všetkým poslancom EP. Navyše, niekoľko účastníkov bude mať možnosť prezentovať najpokrokovejšie nápady priamo poslancom v parlamentných výboroch na takzvanom "vypočutí mládeže".