skip to content

Piškotki na spletni strani EU

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki. Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite.

Nadaljuj
 
 
 
15/06/2012

Številka 61

 
Če ne vidite vsebine, kliknite tukaj

Teme 62. številke:

 • Plenarno zasedanje v Strasbourgu - 11. do 14. junij 2012
  • Poslanci kritični do danskega predsedstva glede Schengenskega sporazuma
  • Gospodarsko upravljanje s širšo vizijo
  • Parlament zahteva močan in prožen proračun ter prenovljen sistem prihodkov EU
  • Nova pravila za otroško in brezglutensko hrano
 • Parlament zamrznil sodelovanje s Svetom pri petih zakonodajnih predlogih
 • ACTA v ciljni ravnini Evropskega parlamenta
 • Ta teden izbrano za vas na EuroparlTV
 
Na tokratnem plenarnem zasedanju je, poleg dejavnosti na dnevnem redu, bila velikega zanimanja deležna odločitev Sveta EU, da Parlament izključi iz odločanja o spremembah schenegenske ureditve. V torek se je o tem v plenarni dvorani odvijala vroča razprava, zaradi namer Sveta pa se je konferenca predsednikov Parlamenta v četrtek odločila, da do nadaljnjega zamrzne sodelovanje s Svetom pri petih zakonodajnih predlogih. Spor okrog Schengena pa ni odvrnil poslancev od spopadanja s krizo v evroobmočju. Poslanci so v sredo sprejeli zakonodajni dvojček o gospodarskem upravljanju, ki Evropski komisiji daje nove pristojnosti pri pregledovanju proračunov članic, vsebuje pa tudi ukrepe za hitro spodbujanje rasti. Beseda je tekla še o prihodnjem finančnem okviru, ki bo opredelil, kam bo šel namenjen denar iz skupnega evropskega proračuna do leta 2020. Svetu in Komisiji poslanci predlagajo, naj razmislita o reformi sistema prihodkov v proračun, s čimer bi se povečala lastna sredstva, s tem pa zmanjšali neposredni prispevki držav članic.
EuroparlTV

Na tokratnem plenarnem zasedanju je, poleg dejavnosti na dnevnem redu, bila velikega zanimanja deležna odločitev Sveta EU, da Parlament izključi iz odločanja o spremembah schenegenske ureditve. V torek se je o tem v plenarni dvorani odvijala vroča razprava, zaradi namer Sveta pa se je konferenca predsednikov Parlamenta v četrtek odločila, da do nadaljnjega zamrzne sodelovanje s Svetom pri petih zakonodajnih predlogih. Spor okrog Schengena pa ni odvrnil poslancev od spopadanja s krizo v evroobmočju. Poslanci so v sredo sprejeli zakonodajni dvojček o gospodarskem upravljanju, ki Evropski komisiji daje nove pristojnosti pri pregledovanju proračunov članic, vsebuje pa tudi ukrepe za hitro spodbujanje rasti. Beseda je tekla še o prihodnjem finančnem okviru, ki bo opredelil, kam bo šel namenjen denar iz skupnega evropskega proračuna do leta 2020. Svetu in Komisiji poslanci predlagajo, naj razmislita o reformi sistema prihodkov v proračun, s čimer bi se povečala lastna sredstva, s tem pa zmanjšali neposredni prispevki držav članic.

Kratek pregled plenarnega zasedanja - prispevek na EuroparlTV
 

Plenarno zasedanje v Strasbourgu - 11. do 14. junij 2012

Poslanci kritični do danskega predsedstva glede Schengenskega sporazuma

V razpravi z danskim ministrom za notranje zadeve Mortenom Bødskovim, ki je potekala v torek, so poslanci izrazili svoje veliko nezadovoljstvo nad odločitvijo notranjih in pravosodnih ministrov Unije, da Parlament izključijo iz odločanja o spremembah Schengenskega sporazuma. Parlament utegne odločitev Sveta spodbijati tudi pred Sodiščem EU, saj gre za napad na temeljne vrednote Unije.

V razpravi so vodje parlamentarnih političnih skupin v večini izrazili nasprotovanje odločitvi. Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke Joseph Daul (ELS, FR) jo je označil za popolnoma nesprejemljivo, vodji socialdemokratov Hannes Swoboda (S&D, AT) in liberalcev Guy Verhofstadt (ALDE, BE) pa sta napovedala sprožitev ustreznih pravnih ukrepov. Po mnenju Nemke Rebecce Harms, vodje Zelenih, je poteza držav članic namenjena odvračanju pozornosti od gospodarske krize, Cornelia Ernst (GUE/NGL, DE) pa je odločitev označila kot zgražanja vredno, nedemokratično in protievropsko. Za razliko od ostalih pa je Anthea Mcintyre (ECR, VB) mnenja, da je odločitev legitimna, saj je nacionalna varnost v izključni pristojnosti držav članic.

Sporočilo za javnost
Izjava dr. Romane Jordan (ELS/SDS)
Izjava mag. Tanje Fajon (S&D/SD)
 
Na tokratnem plenarnem zasedanju je, poleg dejavnosti na dnevnem redu, bila velikega zanimanja deležna odločitev Sveta EU, da Parlament izključi iz odločanja o spremembah schenegenske ureditve. V torek se je o tem v plenarni dvorani odvijala vroča razprava, zaradi namer Sveta pa se je konferenca predsednikov Parlamenta v četrtek odločila, da do nadaljnjega zamrzne sodelovanje s Svetom pri petih zakonodajnih predlogih. Spor okrog Schengena pa ni odvrnil poslancev od spopadanja s krizo v evroobmočju. Poslanci so v sredo sprejeli zakonodajni dvojček o gospodarskem upravljanju, ki Evropski komisiji daje nove pristojnosti pri pregledovanju proračunov članic, vsebuje pa tudi ukrepe za hitro spodbujanje rasti. Beseda je tekla še o prihodnjem finančnem okviru, ki bo opredelil, kam bo šel namenjen denar iz skupnega evropskega proračuna do leta 2020. Svetu in Komisiji poslanci predlagajo, naj razmislita o reformi sistema prihodkov v proračun, s čimer bi se povečala lastna sredstva, s tem pa zmanjšali neposredni prispevki držav članic.
Poročevalca Jean-Paul Gauzès (zgoraj) in Elisa Ferreira

Gospodarsko upravljanje s širšo vizijo

Poslanci so v sredo sprejeli mnenje, v katerem poudarjajo, da mora biti naslednji sklop zakonodaje s področja gospodarskega upravljanja bolj usmerjen v rast, nove pristojnosti Komisije za temeljit pregled proračunov članic pa bi morale biti podvržene večjemu demokratičnemu nadzoru. Prvotni osnutek besedila so poslanci dopolnili s predlogom za izdajanje dolžniških instrumentov (vključno z delnim odkupom državnih dolgov) in za uvedbo pravnega varstva insolventnih držav članice.

Predlogu Komisije so poslanci dodali nekatere takojšnje ukrepe za zmanjšanje dolga in spodbujanje rasti. Za hitro ukrepanje Parlament predlaga vzpostavitev evropskega sklada za odkup dolgov članic evroobmočja, ki presegajo prag zadolženosti 60 odstotkov BDP. Na dolgi rok pa poslanci pozivajo Komisijo, naj mesec dni po uveljavitvi zakonodajnega predloga pripravi načrt za uvedbo skupnih obveznic in instrumenta za trajnostno rast, ki bi v naslednjih desetih letih vsako leto zagotovil 100 milijard evrov za naložbe v infrastrukturo.

Predlog predvideva tudi večji nadzor nad Komisijo pri izvajanju novih pristojnosti, ki bi se obnavljale vsaka tri leta, Parlament ali Svet pa bi jih lahko kadarkoli preklicala. Za države kjer ukrepi za izboljšanje finančnega položaja ne bi zalegli in bi grozila nevarnost, da ne more več poravnavati svojih obveznosti, bi Komisija lahko uvedla pravno varstvo, s čimer bi se ji omogočilo, da stabilizira svoj gospodarski položaj.

Sporočilo za javnost
Izjava Zofije Mazej Kukovič (ELS/SDS)
Izjava mag. Mojce Kleva (S&D/SD)
 
Na tokratnem plenarnem zasedanju je, poleg dejavnosti na dnevnem redu, bila velikega zanimanja deležna odločitev Sveta EU, da Parlament izključi iz odločanja o spremembah schenegenske ureditve. V torek se je o tem v plenarni dvorani odvijala vroča razprava, zaradi namer Sveta pa se je konferenca predsednikov Parlamenta v četrtek odločila, da do nadaljnjega zamrzne sodelovanje s Svetom pri petih zakonodajnih predlogih. Spor okrog Schengena pa ni odvrnil poslancev od spopadanja s krizo v evroobmočju. Poslanci so v sredo sprejeli zakonodajni dvojček o gospodarskem upravljanju, ki Evropski komisiji daje nove pristojnosti pri pregledovanju proračunov članic, vsebuje pa tudi ukrepe za hitro spodbujanje rasti. Beseda je tekla še o prihodnjem finančnem okviru, ki bo opredelil, kam bo šel namenjen denar iz skupnega evropskega proračuna do leta 2020. Svetu in Komisiji poslanci predlagajo, naj razmislita o reformi sistema prihodkov v proračun, s čimer bi se povečala lastna sredstva, s tem pa zmanjšali neposredni prispevki držav članic.
EP ©Belga/Illustra

Poslanci zahtevajo močan in prožen proračun ter prenovljen sistem prihodkov EU

V sredo je Parlament sprejel resolucijo, s katero voditeljem članic EU sporoča, da potrebuje Unija močan proračun za doseganje političnih ciljev, ki bo prilagojen novim izzivom. Pri tem poslanci poudarjajo, da mora novi finančni okvir za obdobje 2014-2020 zagotoviti večjo prožnost tako znotraj in med postavkami, kot tudi med proračunskimi leti. Pri tem je treba upoštevati spreminjajoče se prednostne naloge in okoliščine.

Parlamentarci tudi menijo, da se mora proračun Unije v celoti financirati iz lastnih virov in zato pozivajo k reformi sistema prihodkov. Kot lastne prihodke predlagajo uvedbo davka na finančne transakcije ali DDV Unije. S tem bi se lahko do leta 2020 delež prispevkov, ki jih države prispevajo v proračun EU na podlagi svojega BDP, zmanjšal s sedanjih 75 na 40 odstotkov. Poslanci si tudi prizadevajo za ukinitev vseh obstoječih rabatov in korekcijskih mehanizmov.

Sporočilo za javnost
 

Nova pravila za otroško hrano in brezglutensko hrano

Poslanci so v četrtek sprejeli stališče do zakonodajnega predloga, ki določa bolj dosledna in jasnejša pravila glede označevanja ter vsebnosti mleka za otroke in hrane za osebe s posebnimi zdravstvenimi potrebami. Nova zakonodaja bo nadomestila različna obstoječa zakonodajna besedila ter skušala razjasniti in izboljšati pravila o označevanju in vsebnosti teh živil. Predlog sprememb je odgovor na težave, s katerimi se srečujejo potrošniki in regulativni organi pri razlikovanju med živili, ki so namenjena splošni potrošnji in tistimi za posebne skupine potrošnikov. Zakonodaja določa pravila o označevanju vsebnosti glutena v prehranskih izdelkih (na primer, kdaj se ga lahko šteje kot "izdelek brez glutena"), ter trditve na nizkokaloričnih dietah. Na področju otroškega mleka poslanci predlagajo prepoved prikazovanja dojenčkov na embalaži vseh mlečnih formul.

Sporočilo za javnost
Jasnejša pravila za posebno dietno prehrano - prispevek na EuroparlTV
 

Parlament zamrznil sodelovanje s Svetom pri petih zakonodajnih predlogih

Konferenca predsednikov Evropskega parlamenta se je na seji v četrtek v Strasbourgu odločila, da bo Parlament do nadaljnjega zamrznil sodelovanje s Svetom EU v zvezi s petimi zakonodajnimi predlogi, ki so v postopku usklajevanja. Sodelovanje bo zamrznjeno, dokler Svet ne bo sprejel zadovoljivih rešitev pri sprejemanju zakonodaje glede schengenskega območja. Poleg zamrznitve sodelovanja se je konferenca predsednikov odločila, da z dnevnega reda julijskega zasedanja umakne poročili o ocenjevalnem mehanizmu za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda (poročevalec Carlos Coelho) in o začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah v izrednih razmerah (poročevalka Renate Weber).

Sporočilo za javnost
 

ACTA v ciljni ravnini Evropskega parlamenta

Pred končnim plenarnim glasovanjem o mednarodnem sporazumu ACTA, ki naj bi se predvidoma zgodilo na julijskem zasedanju v Strasbourgu, bodo v četrtek, 21. junija dopoldne (predvidoma ob 10. uri) svoje mnenje sprejeli tudi člani Odbora za mednarodno trgovino (INTA) in s tem plenarnemu zboru priporočili sprejetje ali zavrnitev sporazuma. Istega dne bo ob 13.15 uri v Bruslju tudi seminar za novinarje, kjer bodo sodelujoči poskušali še enkrat predstaviti argumente za in proti sporazumu.

Pred tem bo v torek, 19. junija ob 10.30 uri Odbor za peticije obravnaval peticijo proti sporazumu ACTA, ki jo je predložila skupnost AVAAZ in jo je po vsem svetu podpisalo več kot 2,5 milijona ljudi. Dogodke si bo mogoče ogledati v živo prek spletne strani Parlamenta. Povezave do vsebin bomo objavili na naši spletni strani in naši strani na Facebooku.

 

Ta teden izbrano za vas na EuroparlTV

Na tokratnem plenarnem zasedanju je, poleg dejavnosti na dnevnem redu, bila velikega zanimanja deležna odločitev Sveta EU, da Parlament izključi iz odločanja o spremembah schenegenske ureditve. V torek se je o tem v plenarni dvorani odvijala vroča razprava, zaradi namer Sveta pa se je konferenca predsednikov Parlamenta v četrtek odločila, da do nadaljnjega zamrzne sodelovanje s Svetom pri petih zakonodajnih predlogih. Spor okrog Schengena pa ni odvrnil poslancev od spopadanja s krizo v evroobmočju. Poslanci so v sredo sprejeli zakonodajni dvojček o gospodarskem upravljanju, ki Evropski komisiji daje nove pristojnosti pri pregledovanju proračunov članic, vsebuje pa tudi ukrepe za hitro spodbujanje rasti. Beseda je tekla še o prihodnjem finančnem okviru, ki bo opredelil, kam bo šel namenjen denar iz skupnega evropskega proračuna do leta 2020. Svetu in Komisiji poslanci predlagajo, naj razmislita o reformi sistema prihodkov v proračun, s čimer bi se povečala lastna sredstva, s tem pa zmanjšali neposredni prispevki držav članic.
Prispevek na EuroparlTV

Iz ozadja - kako poteka glasovanje v Evropskem parlamentu

754 evropskih poslancev zastopa vse državljane EU in glasuje o zakonih, ki zadevajo vse nas. Pri tem imamo pravico, da vemo, kdo glasuje za kaj. Kako poteka glasovanje, pa si lahko ogledate v tem prispevku.

 
Na tokratnem plenarnem zasedanju je, poleg dejavnosti na dnevnem redu, bila velikega zanimanja deležna odločitev Sveta EU, da Parlament izključi iz odločanja o spremembah schenegenske ureditve. V torek se je o tem v plenarni dvorani odvijala vroča razprava, zaradi namer Sveta pa se je konferenca predsednikov Parlamenta v četrtek odločila, da do nadaljnjega zamrzne sodelovanje s Svetom pri petih zakonodajnih predlogih. Spor okrog Schengena pa ni odvrnil poslancev od spopadanja s krizo v evroobmočju. Poslanci so v sredo sprejeli zakonodajni dvojček o gospodarskem upravljanju, ki Evropski komisiji daje nove pristojnosti pri pregledovanju proračunov članic, vsebuje pa tudi ukrepe za hitro spodbujanje rasti. Beseda je tekla še o prihodnjem finančnem okviru, ki bo opredelil, kam bo šel namenjen denar iz skupnega evropskega proračuna do leta 2020. Svetu in Komisiji poslanci predlagajo, naj razmislita o reformi sistema prihodkov v proračun, s čimer bi se povečala lastna sredstva, s tem pa zmanjšali neposredni prispevki držav članic.
Prispevek na EuroparlTV

Na kratko - Schengenska razhajanja, Sirija in prostovoljci

Poslanci so besni na države članice, ki so Parlament izrinile iz schengenske evalvacije, Catherine Ashton je sodelovala na razpravi o Siriji, parlamentarci pa si prizadevajo za poenostavitev postopkov za prostovoljsko delo.

 
Na tokratnem plenarnem zasedanju je, poleg dejavnosti na dnevnem redu, bila velikega zanimanja deležna odločitev Sveta EU, da Parlament izključi iz odločanja o spremembah schenegenske ureditve. V torek se je o tem v plenarni dvorani odvijala vroča razprava, zaradi namer Sveta pa se je konferenca predsednikov Parlamenta v četrtek odločila, da do nadaljnjega zamrzne sodelovanje s Svetom pri petih zakonodajnih predlogih. Spor okrog Schengena pa ni odvrnil poslancev od spopadanja s krizo v evroobmočju. Poslanci so v sredo sprejeli zakonodajni dvojček o gospodarskem upravljanju, ki Evropski komisiji daje nove pristojnosti pri pregledovanju proračunov članic, vsebuje pa tudi ukrepe za hitro spodbujanje rasti. Beseda je tekla še o prihodnjem finančnem okviru, ki bo opredelil, kam bo šel namenjen denar iz skupnega evropskega proračuna do leta 2020. Svetu in Komisiji poslanci predlagajo, naj razmislita o reformi sistema prihodkov v proračun, s čimer bi se povečala lastna sredstva, s tem pa zmanjšali neposredni prispevki držav članic.
Prispevek na EuroparlTV

Na kratko - Dolgoročni proračun, Peru, gostovanje, poplave

Evropski poslanci zahtevajo fleksibilnost pri dolgoročnem proračunu, perujski predsednik je nagovoril Parlament, predsednik Schulz je podpisal uredbo o nižjih cenah mobilnega gostovanja, poslanci pa so odobrili izplačilo pomoči za lanske poplave v Italiji.

 
Postani naš prijatelj na Facebooku
Postani naš prijatelj na Facebooku

Grega Jug
tiskovni predstavnik
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji
+386 1 2528 842
grega.jug@ep.europa.eu

Če spletnih novic in novic med plenarnim zasedanjem ne želite prejemati, se prosim odjavite s klikom na spodnji link: