skip to content

Piškotki na spletni strani EU

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki. Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite.

Nadaljuj
 
 
 
29/10/2012

Številka 74

 
Če ne vidite vsebine, kliknite tukaj

Teme 74. številke:

 • Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu - 22. in 23. oktober 2012
  • Proračun EU za leto 2013: naložbe v rast in delovna mesta
  • Poslanci proti zmanjšanju financiranja na področjih, ki spodbujajo rast
  • Pravice potnikov: hitre informacije in pomoč
  • Evropski poslanci kritično o vrhu
  • Evropsko leto državljanov: ozaveščanje o državljanski pravicah EU
 • Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu - 25. in 26. oktober 2012
  • Strožja predpisi za zaščito vlagateljev
  • Ekonomsko usklajevanje EU mora biti zaznamovana z odgovornostjo
  • Znani zmagovalci nagrade Saharova za svobodo misli
 • Začetek zbiranja podpisov za evropsko državljansko pobudo
 • Ta teden izbrano za vas na EuroparlTV
Za nami je zanimiv teden v katerem so se evropski poslanci v Strasbourgu srečali na kar dveh plenarnih zasedanjih. Prvo se je zaključilo v torek in drugo v petek prejšnji teden. Najpomembnejši obravnavani temi, ki jih tudi izpostavljamo v tokratnih novičkah, sta bili proračun EU za leto 2013 ter razprava o novem sedemletnem finančnem okviru. Evropski poslanci so mnenja, da je potrebno več sredstev usmeriti na področja, ki spodbujajo rast in zagotavljajo nova delovna mesta, če hočemo doseči cilje strategije Evropa 2020. Poslanci so tudi izglasovali resolucijo o pravicah potnikov, ki vsem potnikom zagotavlja enake pravice in hitro pomoč ne glede na vrsto prevoza, ter zmagovalca nagrade Saharova za svobodo misli, ki gre tokrat v roke iranskima aktivistoma.
EuroparlTV

Za nami je zanimiv teden v katerem so se evropski poslanci v Strasbourgu srečali na kar dveh plenarnih zasedanjih. Prvo se je zaključilo v torek in drugo v petek prejšnji teden. Najpomembnejši obravnavani temi, ki jih tudi izpostavljamo v tokratnih novičkah, sta bili proračun EU za leto 2013 ter razprava o novem sedemletnem finančnem okviru. Evropski poslanci so mnenja, da je potrebno več sredstev usmeriti na področja, ki spodbujajo rast in zagotavljajo nova delovna mesta, če hočemo doseči cilje strategije Evropa 2020. Poslanci so tudi izglasovali resolucijo o pravicah potnikov, ki vsem potnikom zagotavlja enake pravice in hitro pomoč ne glede na vrsto prevoza, ter zmagovalca nagrade Saharova za svobodo misli, ki gre tokrat v roke iranskima aktivistoma.

 

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu - 22. in 23. oktober 2012

Proračun EU za leto 2013: naložbe v rast in delovna mesta

Za spodbuditev rasti in novih delovnih mest je Evropski parlament na področjih, za katere evropski poslanci menijo, da so ključna za spodbuditev gospodarstva, kot so raziskave, podjetništvo in zaposlovalni ukrepi, za 1,9 milijarde evrov popravil predlagano zmanjšanje proračuna EU za leto 2013, ki ga je Svet predlagal julija.

Zmanjšanje se nanaša na programe, kot so Erasmus Mundus, vseživljenjsko učenje in 7. okvirni program za raziskave in razvoj, za katere financiranje v letu 2012 skoraj ni zadostovalo in za katere je morala Komisija danes predstaviti dodatni rebalans proračuna.

Sporočilo za javnost
Evropski poračun: za kaj gre?
 

Poslanci proti zmanjšanju financiranja na področjih, ki spodbujajo rast

Evropski poslanci v torek izglasovani resoluciji opominjajo vodje EU na zaveze, ki so jih soglasno sprejeli na vrhu junija 2012. Takrat so dejali, da bodo povečevali sredstva namenjena raziskavam in konkurenčnosti. Države članice so opozorili, naj ne uvajajo zmanjšanj na področjih politik, ki spodbujajo rast, ko bodo sprejemali svoje stališče za končna pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunskem okviru EU.

Poslanci trdijo, da je potreben dobro usmerjen, trden in ustrezen sedemletni finančni okvir EU, ki bo pomagal usklajevati in krepiti nacionalna prizadevanja. Zato pozivajo k 'znatnemu povečanju' proračunskih sredstev EU na področjih konkurenčnosti, razvoja malih podjetij, podjetništva, trajnostne infrastrukture, raziskav in inovacij.

Sporočilo za javnost
Izjava Zofije Mazej Kukovič (ELS/SDS)
Izjava mag. Mojce Kleva (S&D/SD)
 

Pravice potnikov: hitre informacije in pomoč

Evropski poslanci so odločili, da morajo imeti potniki, ne glede na vrsto prevoza, v primeru motene storitve zagotovljene hitre informacije in pomoč. Osebe z omejeno mobilnostjo pa morajo imeti na voljo tudi nediskriminatorno možnost dostopa, saj se tako zaščitijo njihove pravice.

Evropski poslanci so pozvali Komisijo, naj v svojem predlogu za pregled pravic letalskih potnikov, ki ga bo predložila novembra, jasno opredeli 'izjemne okoliščine, zaradi katerih se storitev prekine ter za katere se meni, da letalske družbe zanje ne morejo biti odgovorne. Prav tako bi morala Komisija okrepiti svoj nadzor nad spletnimi stranmi, ki zavajajo potnike, kadar kupujejo vozovnice, ter uvesti sistem kazni za zagotovitev celovite usklajenosti z veljavno zakonodajo glede preglednosti cen.

Sporočilo za javnost
Potniki, obeta se vam več pravic! - prispevek na EuroparlTV
 

Evropski poslanci kritično o vrhu

Na tokratnem plenarnem zasedanju so evropski poslanci spregovorili tudi o preteklem vrhu EU, kjer Evropski svet, kot se je strinjala večina vodji poslanskih skupin, ni izkoristil priložnosti, da bi na svojem zadnjem vrhu sprejel resnične odločitve. Kot so dejali poslanci, EU potrebuje večjo prizadevnost Sveta glede bančnega nadzora in dolgoročnega finančnega okvira EU ter manjšo osredotočenost na varčevalne ukrepe.

Sporočilo za javnost
 

Evropsko leto državljanov: ozaveščanje o državljanski pravicah EU

Parlament je v torek leto 2013 izglasoval za evropsko leto državljanov. Cilj je izobraževanje splošne javnosti, zlasti mladih, katere pravice imajo ter kako jim lahko koristijo. Prihodnje leto bo namreč že 20. obletnica vzpostavitve koncepta državljanstva EU.

Tekom leta bodo organizirani dogodki, namenjeni izobraževanju o pravicah državljanov, ki se odločijo za študij, delo, odprtje podjetja ali prejemanje pokojnine v drugi državi članici EU. Dogodki bodo vključevali obravnave, konference, izobraževalne kampanje in kampanje za osveščanje.

Sporočilo za javnost
 

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu - 25. in 26. oktober 2012

Strožja predpisi za zaščito vlagateljev

Evropski poslanci so v petek izglasovali resolucijo v kateri pozivajo Svet, da uredi nova pravila trgovanja, ki bodo bolje ščitila vlagatelje in vnesla več pravičnosti v trgovanje na finančnih trgih. Ti predpisi bi se uporabljali za vsa investicijska podjetja ter za skoraj vse finančne instrumente, od obveznic do izvedenih finančnih instrumentov na blago. Evropski poslanci so prav tako poostrili predlagane predpise o visokofrekvenčnem trgovanju.
poostrili predlagane predpise o visokofrekvenčnem trgovanju.

"To je bistvo finančne zakonodaje: raje kot posamezne finančne produkte, kot smo to počeli v preteklosti, reguliramo finančne trge. Vsi trgovalni sistemi morajo delovati v skladu s pravili, zato smo vzpostavili kategorijo organiziranih trgovalnih sistemov. Prav tako želimo imeti predpise o visokofrekvenčnem trgovanju, da bi omejili špekulacije in pri tem ne bi škodovali realnemu gospodarstvu. Finančnega trga brez tveganj ni, finančno trgovanje pa mora
potekati na organiziranih trgih in biti povezano z realnim gospodarstvom," je dejal poslanec Markus Ferber (EPP, Nemčija).

Sporočilo za javnost
 

Ekonomsko usklajevanje EU mora biti zaznamovana z odgovornostjo

V petek izglasovano mnenje evropskih poslancev poziva k bolj politični, demokratični in vključujoči koordinaciji nacionalnih proračunskih in ekonomskih politik širom EU. Mnenje tudi kliče k večji vlogi nacionalnih parlamentov v tej koordinaciji ter poziva Komisijo naj nadzoruje odzivnost držav članic na njena priporočila.

Poslanci opažajo, da v mnogih državah članicah nacionalni parlamenti, socialni partnerji in civilna družba niso v dovoljšnji meri vključeni v Evropski semester. Prav tako pa pozivajo države članice naj same razvijejo načine za zagotavljanje udeležbe svojih parlamentov pri reformnih načrtih preden so ti predloženi EU.  

Sporočilo za javnost
Nadzor proračuna kot orodje demokracije (Evropski semester) - prispevek EuroparlTV
 
Za nami je zanimiv teden v katerem so se evropski poslanci v Strasbourgu srečali na kar dveh plenarnih zasedanjih. Prvo se je zaključilo v torek in drugo v petek prejšnji teden. Najpomembnejši obravnavani temi, ki jih tudi izpostavljamo v tokratnih novičkah, sta bili proračun EU za leto 2013 ter razprava o novem sedemletnem finančnem okviru. Evropski poslanci so mnenja, da je potrebno več sredstev usmeriti na področja, ki spodbujajo rast in zagotavljajo nova delovna mesta, če hočemo doseči cilje strategije Evropa 2020. Poslanci so tudi izglasovali resolucijo o pravicah potnikov, ki vsem potnikom zagotavlja enake pravice in hitro pomoč ne glede na vrsto prevoza, ter zmagovalca nagrade Saharova za svobodo misli, ki gre tokrat v roke iranskima aktivistoma.
Letošnja prejemnika nagrade

Znani zmagovalci nagrade Saharova za svobodo misli

Iranska aktivista odvetnica Nasrin Sotudeh in filmski režiser Džafar Panahi sta letošnja dobitnika nagrade Saharova za svobodo mislih, ki jo podeljuje Evropski parlament. Dobitnika so izbrali vodje političnih skupin ter predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz.

Kot je dejal predsednik Evropskega Parlamenta Martin Schulz, je nagrada, "je sporočilo solidarnosti ter priznanje ženski in moškemu, ki se nista uklonila strahu in ustrahovanju ter sta se odločila, da bosta postavila usodo svoje države pred svojo lastno. Resnično upam, da bosta lahko decembra osebno prišla v Strasbourg v Evropski parlament ter tu sprejela nagrado".

Sporočilo za javnost
Nagrajenca nagrade Saharova - prispevek EuroparlTV
 

Začetek zbiranja podpisov za evropsko državljansko pobudo

Fraternité 2020 je v petek postala prva državljanska pobuda, ki lahko začne zbirati izjave o podpori. Pobuda, ki jo je predlagal odbor državljanov iz sedmih evropskih držav stremi h " krepitvi programov izmenjav EU - npr. Erasmus ali Evropska prostovoljna služba - da bi s tem prispevali k združeni Evropi na podlagi solidarnosti med državljani".

Evropska državljanska pobuda, uvedena z Lizbonsko pogodbo, državljanom EU ponuja priložnost, da neposredno prispevajo k oblikovanju evropske zakonodaje. Predlagatelji imajo leto dni časa, da Komisiji predložijo milijon podpisov podpore evropskih državljanov in s tem sprožijo postopek oblikovanja zakonodajnega besedila.

Več o vloženih evropskih državljanskih pobudah
 

Ta teden izbrano za vas na EuroparlTV

Prispevek na EuroparlTV
Prispevek na EuroparlTV

Plenarno obstreljevanje - oktober 2012

Predsednik je objavil zmagovalce Saharove nagrade, poslanci EP se borijo za proračun in branijo ogroženi program Erasmus, kontroverzne nominacije v ECB.

 
Za nami je zanimiv teden v katerem so se evropski poslanci v Strasbourgu srečali na kar dveh plenarnih zasedanjih. Prvo se je zaključilo v torek in drugo v petek prejšnji teden. Najpomembnejši obravnavani temi, ki jih tudi izpostavljamo v tokratnih novičkah, sta bili proračun EU za leto 2013 ter razprava o novem sedemletnem finančnem okviru. Evropski poslanci so mnenja, da je potrebno več sredstev usmeriti na področja, ki spodbujajo rast in zagotavljajo nova delovna mesta, če hočemo doseči cilje strategije Evropa 2020. Poslanci so tudi izglasovali resolucijo o pravicah potnikov, ki vsem potnikom zagotavlja enake pravice in hitro pomoč ne glede na vrsto prevoza, ter zmagovalca nagrade Saharova za svobodo misli, ki gre tokrat v roke iranskima aktivistoma.
Prispevek na EuroparlTV

Enotni trg: čas za spremembo?

Poslanci EP ob 20-letnici delovanja enotnega trga zahtevajo ukrepe za odpravo ovir, ki še omejujejo njegovo učinkovitost. 
Za nami je zanimiv teden v katerem so se evropski poslanci v Strasbourgu srečali na kar dveh plenarnih zasedanjih. Prvo se je zaključilo v torek in drugo v petek prejšnji teden. Najpomembnejši obravnavani temi, ki jih tudi izpostavljamo v tokratnih novičkah, sta bili proračun EU za leto 2013 ter razprava o novem sedemletnem finančnem okviru. Evropski poslanci so mnenja, da je potrebno več sredstev usmeriti na področja, ki spodbujajo rast in zagotavljajo nova delovna mesta, če hočemo doseči cilje strategije Evropa 2020. Poslanci so tudi izglasovali resolucijo o pravicah potnikov, ki vsem potnikom zagotavlja enake pravice in hitro pomoč ne glede na vrsto prevoza, ter zmagovalca nagrade Saharova za svobodo misli, ki gre tokrat v roke iranskima aktivistoma.
Prispevek na EuroparlTV

Poslanci o presežnih delavcih, konzularni zaščiti in programu Erasmus

Poslanci EP so se postavili v bran skladu za pomoč presežnim delavcem, glasovanje o novem paketu konzularne pomoči za državljane EU v tujini in ali lahko Erasmus preživi proračunske reze.

 

Manja Toplak
tiskovna predstavnica
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji
+386 1 2528 842
manja.toplak@ep.europa.eu

Če spletnih novic in novic med plenarnim zasedanjem ne želite prejemati, se prosim odjavite s klikom na spodnji link: