23/11/2015

Dostop do podatkov Evropskega parlamenta

Skupina novinarjev iz 28 držav članic je napovedala tožbo zoper Evropski parlament na Sodišču EU zaradi zavrnjenega dostopa do informacij o javni porabi sredstev 751 evropskih poslancev.

 

Skupina novinarjev iz 28 držav članic je napovedala tožbo zoper Evropski parlament na Sodišču EU zaradi zavrnjenega dostopa do informacij o javni porabi sredstev 751 evropskih poslancev.

 

Novinarji so na Evropski parlament naslovili prošnjo za dostop do relevantnih dokumentov, vključno z informacijami o bančnih računih evropskih poslancev, ki jo je EP septembra že drugič zavrnil.

 

Razlogov za zavrnitev je več, med najpomembnejšimi pa sta, da EP nima dostopa do bančnih računov evropskih poslancev in da bi odobritev prošnje ogrozila zasebnost in integriteto evropskih poslancev, njihovih asistentov in ostalih vpletenih.

 

Odločitev EP temelji na pravilniku o transparentnosti in varovanju podatkov. EP sicer še ni dobil uradnega obvestila o tožbi na Sodišču Evropske unije. Ker bo, kot kaže, zadeva dobila epilog na sodišču, se EP vzdržuje nadaljnjih izjav.

 

 

Dostop do dokumentov urejajo naslednje uredbe:

Uredba o javnem dostopu do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta EU in Evropske komisije:
Uredba o varovanju podatkov: